Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2014

Sociala media allt mer kommersialiserad

Hur är det egentligen med statusuppdateringar, likes, åsikter på bloggar och foton som sprids på sociala medier? Vad är egentligen riktiga personliga inlägg och vad är ren reklam? Forskning från Stockholms universitet visar att sociala medier kommersialiseras allt mer, vilket skadar tillförlitligheten.

– Det oberoende som tidigare kännetecknat sociala medier utmanas idag av marknadsföringsinsatser som ofta integreras i privata inlägg, säger Christofer Laurell verksam vid Företagsekonomiska institutionen (Stockholm Business School) vid Stockholms universitet.

Christofer Laurell menar att sociala medier i dag alltmer liknar traditionella  marknadskanaler. Det som gör denna utveckling problematisk är att det inte alltid framgår vad som är reklam när marknadsföring vävs in i privata skildringar.

– I takt med att professionella användare av sociala medier aktivt anlitas av företag för marknadsföring liknar exempelvis populära bloggar i allt väsentligt det vi hittar i traditionella medier – marknadskanaler till salu, säger Christofer Laurell.

Christofer Laurell menar att det här innebär nya möjligheter för företag, men att det blir problematiskt för användarna.

– Från företagens perspektiv är utvecklingen av flera anledningar positiv. Särskilt då möjligheterna att kontrollera innehåll som tidigare flödade betydligt mer organiskt har blivit bättre. Från konsumentens perspektiv är utvecklingen däremot mer problematiskt, särskilt när det gäller tillförlitligheten i kommersiellt och semi-kommersiellt medieinnehåll i sociala medier, fortsätter Laurell.

Enligt Laurell utmanar de senaste årens kommersialisering av sociala medier marknadsföringslagen.

– Lagen är problematisk att upprätthålla i sociala medier, eftersom det inte är företag utan ofta professionella användare som är avsändaren av kommersiella budskap där varumärken och produkter integreras i privata skildringar. Marknadsföringslagen behöver därför ses över för att tydliggöra vad som gäller inom detta område, avslutar Laurell.

I sin forskning har Christoffer Laurell studerat hur kommersiella värden skapas i sociala medier samt hur professionella användare och företag interagerar med varandra. Det empiriska materialet består av 25 000 blogginlägg från marknadsledande bloggar inom mode och livsstil där varumärkens och produkters integrering i privata skildringar särskilt har analyserats.

FAKTA
Digitala exemplar av avhandlingen finns på den här länken: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:682055


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera