Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2014

En av sex yrkesarbetare anser sig lida av utmattningssyndrom

En av sex i arbete gör själva uppskattningen att de lider av utmattningssyndrom. Dessa individer visar ofta symtom på nedstämdhet och ångest, har en sämre självupplevd arbetsförmåga och blir oftare sjukskrivna på sikt. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Doktoranden Kristina Glise har i sin avhandling studerat utmattningssyndrom, dess förlopp och hur symtomen kan identifieras.

I en delstudie fick 2 687 yrkesarbetande i Västra Götalandsregionen använda ett nytt instrument för självskattning av utmattningssyndrom. Resultaten visar att var sjätte yrkesarbetande själva anger att de lider av utmattningssyndrom.

Även bland de patienter som inte diagnostiserades med utmattningssyndrom upptäcktes omfattande psykiska och kroppsliga symptom.

– Även om de kliniska kriterierna av olika anledningar inte uppfylls lever denna grupp med en ökad stressbelastning som kan påverka hälsan, och de behöver uppmärksammas och erbjudas samma åtgärder för att minska risken för försämring och långvarig sjukskrivning, säger Kristina Glise.

I en annan studie följde Kristina Glise sjukdomsförloppet hos 200 patienter som behandlades för utmattningssyndrom vid Institutet för stressmedicin vid Göteborgs universitet.

Resultatet efter 18 månader visar att utmattningssyndrom ofta har ett utdraget förlopp av psykiska symptom, samt en omfattande samsjuklighet med depression och ångest.

Avhandlingen visar att den enda faktor som påverkar hur snabbt de psykiska symptomen kan behandlas och läkas, är hur lång tid det tar innan patienten söker vård. Men även om de psykiska symtomen mildrades kvarstod ofta fysiska symtom, till exempel smärtor i armar och ben, i oförändrad omfattning efter 18 månader.

– Tidig upptäckt är av avgörande betydelse, och förhoppningsvis kan mina resultat leda till att man lättare känner igen utmattningssyndrom i såväl hälso- och sjukvården som inom företagshälsovården, säger Kristina Glise.

Det fanns enligt avhandlingen ingen större skillnad i utmattningssyndromets förlopp mellan kvinnor och män, samt mellan yngre och äldre patienter.

Avhandlingen Utmattningssyndrom, identifikation, karakteristika och förlopp försvarades vid en disputation den 27 maj.

Länk till avhandling

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera