Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2014

Myten om ”Internetgenerationen”

Det konstruerade begreppet ”Internetgenerationen” beskriver ofta unga IT-användare som teknikkunniga och självsäkra och förutsätter en vilja att ha tillgång till stora mängder information. Men som konkreta användare talar unga om krav på hur man ska vara och en stress över många valmöjligheter. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.

Avhandlingen ”Internetgenerationen bit för bit” ifrågasätter idén om en internetgeneration eller Generation Y och problematiserar det sätt genom vilket IT och IT-användare konstrueras i idén om internetgenerationen, så som den utrycks i exempelvis nationella styrdokument och forskning.

– Resultaten visar att idén om, internetgenerationen, utgår från marknadsekonomiska intressen som inte motsvarar ungdomarnas egna intressen av IT. Ungdomar uttrycker intressen som att använda IT till sin hobby, för att umgås, ha roligt och för att drömma sig bort. De uttrycker snarare en begränsning, att användning av vissa informationsteknologier är ett i raden av många krav som ställs på dem, säger Sheila Zimic, doktorand.

En utgångspunkt för avhandlingen är att det inte finns något självklart eller naturligt i den roll som tillskrivs IT och ungdomar i dagens samhälle. I beskrivningar av internetgenerationen konstrueras ungdomars intressen utifrån hur tekniken beskrivs. Det vill säga ungdomarna antas ha utvecklat samma egenskaper som IT beskrivs som – att vara innovativ, snabb, öppen, interaktiv, effektiv etc. Som den abstrakta IT-användaren, förutsätts ungdomar vilja ha tillgång till en mängd information och vilja skapa en god ekonomisk tillväxt i samhället. 

Ungdomarna själva, det vill säga de konkreta IT-användarna, uttrycker också idéer om ett informationssamhälle och idéer om ung generation när de genom kollage beskriver hur det är att vara ung i dagens samhälle. Däremot uttrycker de inte att de känner sig kunniga och självsäkra tack vare sin användning av IT. Istället talar de om att känna stress och prestationsångest över att förväntas göra en mängd olika saker och att vara bra på en mängd olika saker. De pratar om IT i termer av att de måste använda vissa specifika sociala medier, som exempelvis Facebook.

– Min slutsats är att om vi utgår från idén om en internetgeneration och låter den styra teknikutveckling och satsningar på IT, exempelvis i skolan, kommer vi allt längre ifrån de konkreta användarnas, ungdomarnas, egna förståelse av IT och vi låser betydelsen av IT såväl som ungdomar till enbart vissa mål, intentioner eller intressen, säger Sheila Zimic.

Avhandlingen ”Internetgenerationen bit för bit” försvaras vid Campus Sundsvall 9 juni. Hela avhandlingen hittar du här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-21926

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera