Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2014

Verktyget som rundade arabisk censur

Arabiska internetanvändare har en annan inställning till vilken typ av innehåll som kan censureras. Det här framgår av Walid Al-Saqafs doktorsavhandling vid Örebro universitet. Den tvärvetenskapliga avhandlingen konstruerar ett verktyg – Alkasir – för att kringgå censuren och användarna av verktyget har utfrågats om sin syn på censur och yttrandefrihet.

Arabiska internetanvändare är kritiska till att västerländska storföretag hjälper totalitära regimer med datorteknik för att övervaka och censurera internet. De har också en annan inställning till vilken typ av innehåll som kan censureras. Det här framgår av Walid Al-Saqafs doktorsavhandling vid Örebro universitet. Den tvärvetenskapliga avhandlingen konstruerar ett verktyg – Alkasir – för att kringgå censuren och användarna av verktyget har utfrågats om sin syn på censur och yttrandefrihet.

När den arabiska våren bröt ut hade internet stor betydelse för nyhetsförmedlingen. Regimerna försökte stoppa nyhetsflödet genom olika censuringripanden. Doktorsavhandlingen beskriver hur Walid Al-Saqaf konstruerade programmet Alkasir, som dels rundade censuren, dels gav ett unikt underlag för att utforska hur censuren fungerar i arabvärlden.

– Regimerna är väldigt medvetna om vilken kraft som finns i internet. Graden av censur hängde tydligt ihop med graden av politisk turbulens och aktivitet, säger Walid Al-Saqaf, som undersökt censuren och hur den kringgåtts i arabvärlden under perioden från senare delen av 2010 till och med 2012 med särskilt fokus på Jemen, Tunisien, Egypten och Syrien.

Ovanlig bakgrund
Det var via internet Walid upptäckte masterutbildningen i Global Journalism vid Örebro universitet. Med rötterna i Jemen, en kandidatexamen i datavetenskap och med journalistiska erfarenheter från hemlandet började han utveckla en webbsida med politiska nyheter. Detta uppskattades inte av regimen i Jemen, han märkte att censuren kopplade bort användarna.

Det ledde till att han utvecklade Alkasir, programmet för att runda censuren. Han använder begreppet ”split-tunneling” för att beskriva hur det fungerar. När man försöker få kontakt med en censurerad webb-sida, känner programmet av det och leder vidare till en anonym server, som i sin tur kontaktar den censurerade sidan.

Arabiska våren
Avhandlingen är starkt knuten till skedet strax innan och under den arabiska våren. I Tunisien fanns en omfattande censur av internet under 2010 vilket kunde avläsas av Alkasir. Den omfattade dock inte facebook.com, som kunde användas för att mobilisera motståndet. När diktatorn Ben Ali flydde landet i januari 2011 upphörde censuren och användandet av Alkasir sjönk till noll.

Oron spred sig till Egypten och där blockerades både Facebook och Twitter, vilket ledde till en starkt ökad efterfrågan på Alkasir. På liknande sätt kunde man se hur olika händelser som ökade censuren under det syriska inbördeskriget, som när många hoppade av från regimen eller när Fria syriska armén startade en offensiv, också ökade användningen av Alkasir.

Alkasir har hela tiden varit en gratistjänst. Ingen marknadsföring har gjorts och ingen annonsering förekommer på webbsajten. Att den är obunden och icke-kommersiell ökar trovärdigheten hos användarna, menar Walid Al-Saqaf.  Användningen sprids via nätet och det blir ett slags ”crowdsourcing”, som gett honom möjligheter att ställa frågor till användarna. En av forskningsfrågorna var hur den arabiska synen på censur är och respondenterna fick frågor om censur inom elva olika områden.

Annan syn på censur
– Det visade sig att medan icke-araber underkände censur av antireligiöst innehåll och var splittrad om nakenhet och pornografi, så stödde de arabiska svararna starkt censur på dessa områden. Å andra sidan var motståndet mot censur av politiska yttranden starkare bland araber än bland icke-araber.

Icke araber hade invändningar mot censur på sju av de elva områdena medan araber bara vände sig mot tre. Walid menar att det hänger ihop med det islamiska inflytandet över arabisk kultur. Han menar att tack vare att han inte lät Alkasir bli en väg att få tillgång till pornografi, undvek han risker och ryktesproblem för användarna.

Svagheter
Verktyg, som Alkasir, för att kringgå censuren är inga patentlösningar, det finns svagheter med dem. Under den arabiska våren har betydelsen av att garantera anonymitet, integritet och säkerhet vuxit. Regimer som vill tysta sina kritiker lägger ner mer arbete på det. Samtidigt finns också risker att kriminella utnyttjar anonymitet som skydd för in verksamhet.

Han har funnit en kritisk inställning till västvärlden bland svaren på sina frågor. Samtidigt som västvärlden talar om demokrati och öppenhet är det företag från väst, som förser till exempel Saudi Arabien med verktyg för att censurera internet.

Yttrandefrihetens möjligheter
– Det framgår tydligt av svaren att araber inte vill bli pressade att acceptera olika regler och värderingar från västvärlden, säger Walid Al-Saqaf. Genom historien har de upplevt hot och press mot sina regimer och det har sällan varit lyckat. Men min avhandling visar att många i arabvärlden länge saknat yttrandefrihetens möjligheter och nu börjat arbetet med att återerövra möjligheterna att tala fritt utan risk för repressalier.

– Det är viktigt att förklara att i Internet är ett globalt nätverk som förenar människor där geografi och juridik inte har någon betydelse och nationsgränser är en illusion. Utmaningen för framtiden är att handskas förklara att censur på internet inte är en lokal inrikesfråga, den berör hela världen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera