Artikel från Trafikverket

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2014

Trafikverket satsar på att utveckla innovationer

Den första juni lämnade Trafikverket in en regeringsrapport om innovationsupphandlingar. Målet framöver är att främja innovationer i Trafikverkets inköp av varor och tjänster i alla de fall där det är möjligt.

Regeringsrapporten redovisar resultat och erfarenheter av tidigare innovationsupphandlingar samt genomförd testverksamhet. Trafikverket har under arbetet med rapporten samrått med 14 myndigheter och verk samt med ett urval andra aktörer inom akademin, branschorganisationer och företag. Trafikverket har parallellt med Vinnova och Energimyndigheten fått uppdrag från regeringen att aktivt arbeta för att med hjälp av upphandling driva på utvecklingen av effektivare processer och ny teknik. För Vinnova och Energimyndigheten är syftet att stimulera utveckling av miljö- och energieffektiva innovationer. Trafikverkets fokus är att möjliggöra ökad effektivitet och samhällsnytta genom att främja innovationer inom infrastruktur.

– Innovationer är en av de största drivkrafterna för ökad produktivitet och effektivitet. Trafikverkets slutsats är att innovationsupphandlingar är ett bra verktyg för att utnyttja den starka innovationskraft som finns hos företag på marknaden. Det ingår i vårt uppdrag att ta fram nya, bättre och mer kostnadseffektiva lösningar som medborgare och näringsliv får nytta av, säger Gunnar Malm, Generaldirektör.

Trafikverkets uppdrag som beställare är att efterfråga och möjliggöra nya lösningar i upphandlingarna. Målet är att innovationsupphandlingar ska bidra till resultat som ger stor nytta i infrastrukturen som medborgarna använder. Trafikverkets årliga budget ligger på cirka 50 miljarder kronor varav ungefär 40 miljarder går till upphandling av byggande, drift och underhåll av infrastruktur samt övriga insatser för effektivisering av transportsystemet. Detta gör myndigheten till en av statens viktigaste aktörer för utveckling av transportsektorn.

– Att lämna in rapporten till regeringen är en första viktig milstolpe. Som rapporten visar arbetar Trafikverket redan med att främja innovationer genom upphandling, men vi intensifierar nu arbetet för att det ska bli en mer naturlig del av verksamheten där det i varje upphandling ska beaktas om det går att hitta innovativa lösningar. Det bör både innebära att helt nya lösningar utvecklas samt att upphandlingarna öppnar upp för att nya och utvecklade produkter, metoder och tekniker används, säger Gunnar Malm, Generaldirektör.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera