Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2014

Ökat fokus på fondförvaltares etiska ansvar

För den svenska allmänheten är det närmast en självklarhet att de som förvaltar våra pengar – banker, försäkringsbolag och fonder – bör ta hänsyn till etik och miljö i förvaltningen. Denna syn får också allt större stöd i lagstiftning och juridisk praxis över hela världen. Men fortfarande är det väldigt få förvaltare som tar sitt etiska ansvar.

Detta menar en stor mängd författare, däribland filosofen Joakim Sandberg
vid Göteborgs universitet, i en antologi utgiven på Cambridge University
Press. Och de får stöd av Al Gore, Nobelpristagare och tidigare
vicepresident i USA, som skrivit förordet till boken.

Idag är det nästan ingen som förvarar alla sina pengar i plånboken eller i madrassen hemma. Istället låter vi banker, försäkringsbolag och pensionsfonder förvalta våra pengar tills vi behöver dem. När de hanterar eller investerar våra pengar förväntar vi oss förstås att de fattar kloka beslut och tänker på vårt bästa. Men vari består egentligen detta vårt ”bästa”? I en nyutgiven antologi på Cambridge University Press uppmärksammas hur synen på finansiella förvaltares uppdrag håller på att förändras världen över. En tydlig trend är ökat fokus på socialt, etiskt och miljömässigt ansvar.

– Yuppie-åren är förbi och det är inte längre ok att förvaltarna bara tänker på pengar, pengar, pengar. Vi vill ha ut mer än så av livet, och vi vill också tänka på andra, säger Joakim Sandberg, docent i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och en av antologins redaktörer.

Antologin samlar några av världens ledande experter inom finansiell rätt, det vill säga juridiken kring förvaltares uppdrag. Det är inte bara det svenska rättsläget som håller på att förändras, utan liknande förändring sker i de flesta länder. Bakgrunden är troligtvis den växande samhällsdebatten om till exempel klimatförändringarna och kränkningar av mänskliga rättigheter.

– I Sverige är trenden tydlig exempelvis i AP-fondernas styrning och i den stora ökningen av så kallade etiska fonder, säger Joakim Sandberg. Men det är fortfarande försvinnande få aktörer som verkligen tar dessa frågor på allvar. Jag skulle önska att alla förvaltare tog ett större etiskt ansvar, säger Joakim Sandberg.

Och det är han inte ensam om att önska. I antologin presenteras en färsk studie av den svenska allmänhetens attityder gentemot etisk pensionsförvaltning. Bland de över 1000 personer som deltagit i studien tycker hela 95 procent att deras fondförvaltare bör ta hänsyn till etik och miljö i förvaltningen. Och fler än hälften tycker att en sådan hänsyn är viktig även om det inte bidrar till en ökad avkastning på kapitalet.

– För de allra flesta är detta en moralisk fråga som handlar om att ta ansvar för framtiden, snarare än att räkna kronor och ören, säger Joakim Sandberg. Men samtidigt hoppas vi förstås att etiken inte ska kosta för mycket, för man vill ju också ha ett drägligt liv.

Nobelpristagaren Al Gore har skrivit förordet till antologin och har själv hjälpt till att starta Generation Investment Management, ett företag inom fondförvaltning med fokus på etik och hållbarhet.

Den aktuella antologin heter Cambridge Handbook of Institutional Investment and Fiduciary Duty, och redaktörer är James Hawley, Andreas Hoepner, Keith Johnson, Joakim Sandberg och Edward Waitzer. Boken omfattar 36 kapitel skrivna av sammanlagt 60 författare. Mer information om boken finns att läsa här: http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/management/governance/cambridge-handbook-institutional-investment-and-fiduciary-duty

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera