Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2014

Lokal muskelträning ökar fysisk förmåga vid lungsjukdom

Träning med en arm eller ett ben i taget, så kallad lokal muskelträning, ger positiva effekter på den fysiska förmågan hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det konstaterar André Nyberg i sin avhandling.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är idag ett stort globalt hälsoproblem. Sjukdomen kan inte botas men den kan till viss del behandlas genom lungrehabilitering, där fysisk träning, efter rökstopp, är den viktigaste komponenten. Ett resultat av sjukdomen är att många patienter begränsas av sin andfåddhet vid fysisk aktivitet och träning. Vid fysisk träning innebär denna andnöd att många patienter endast utför lugna aktiviteter då lungorna inte klarar av att ge muskulaturen det syre den behöver för att kunna träna med högre intensitet.

André Nyberg, doktorand vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för fysioterapi, visar i sitt avhandlingsarbete att en strategi där man minskar mängden involverad muskulatur vid träning, genom att träna med en arm eller ett ben i taget, så kallad lokal muskelträning, gör det möjligt för patienter med KOL att genomföra tuffare träningspass, utan att de behöver begränsas av andnöd.

– Lokal muskelträning i form av cykelträning med ett ben i taget verkar vara mera effektivt än cykling med båda benen, för att stärka den fysiska förmågan. Däremot visar träningen ingen effekt när det gäller att minska problemen med andfåddhet under aktivitet hos dessa patienter, säger André Nyberg.

Avhandlingen visar även att lokal muskelträning utförd som högrepetitiv styrketräning med elastiska träningsband är effektivt när det gäller att stärka den fysiska förmågan hos dessa patienter. Dessutom är denna träningsform genomförbar i en klinisk miljö. Träningsformen verkar dock inte påverka uthålligheten hos patienterna vid test på ergometercykel eller så kallade hälsorelaterade utfallsmått, som livskvalitet och tilltro till sin egen förmåga.

André Nyberg berättar att andra träningsformer ofta leder till andnöd som får patienten att avsluta aktiviteten innan muskeltrötthet inträder. Det innebär i sin tur att effekterna av träning, om än positiva, inte blir optimala. Det faktum att den träning som Andre Nyberg har studerat, utfördes med en arm eller ett ben i taget, skulle kunna förklara varför den fysiska förmågan förbättras.

– Något som är viktigt att poängtera är att både de fysioterapeuter och de patienter som medverkade i studien rapporterade hög följsamhet till träningsformen. Patienterna kunde dessutom utföra träningen med hög relativ intensitet och utan allvarliga biverkningar, vilket var väldigt positivt, säger André Nyberg.

Avhandlingen visade även att elastiska träningsband, förutom att kunna användas som träningsredskap för att förbättra muskelfunktion hos patienter med KOL, även verkar kunna användas för att utvärdera muskelstyrka hos friska vuxna.

FAKTA
André Nyberg kommer ursprungligen från Nordmaling, han har en magisterexamen i sjukgymnastik, och i idrottsmedicin samt en kandidatexamen i idrottspedagogik och är doktorand vid enheten för fysioterapi vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Fredagen den 23 maj försvarar André Nyberg, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, sin avhandling med titeln: Lokal muskelträning för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom – genomförbarhet, metoder, effekter och evidens. (Engelsk titel: Single limb exercises in patients with chronic obstructive pulmonary disease – feasibility, methodology, effects and evidence). Opponent: Monika Fagevik Olsén, docent, sjukgymnastikverksamheten, Sahlgrenska sjukhuset. Huvudhandledare: Karin Wadell. Disputationen äger rum kl. 13.00 i Vårdvetarhuset, Aulan. Avhandlingen är publicerad digitalt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera