Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2014

PCB kan öka den skadliga effekten av rökning

I en studie som publiceras i tidskriften Plos One visar forskare vid Uppsala universitet att den skadliga effekten av rökning förvärras om personen har höga halter av PCB i blodet. Detta tyder på att miljögifter samverkar med andra riskfaktorer för olika sjukdomar – ett område som inte är tillräckligt utforskat enligt forskarna.

Det är välkänt att exponering för asbest eller radon drastiskt ökar den skadliga effekten av rökning. I den aktuella studien, som letts från Uppsala universitet, har forskarna undersökt om även höga halter av miljögiftet PCB (polyklorerade bifenyler) förstärker den skadliga effekten av rökning.

Studien är utförd inom ramen för den så kallade PIVUS-studien, som omfattar cirka 1000 70-åriga män och kvinnor i Uppsala. Resultaten visar att risken för att ha avlidit vid åttaårsuppföljningen var 40 procent högre för rökare med låga halter av PCB i blodet, jämfört med icke-rökare. Hos rökare med höga halter av PCB var risken hela 640 procents högre.

Även hos före detta rökare var risken att avlida betydligt högre hos dem som hade höga nivåer av PCB i blodet jämfört med de som hade låga nivåer (370 procents ökad risk jämfört med 20). Däremot sågs ingen förhöjd dödlighet bland dem som aldrig rökt.

–  Dessa data visar att exponering för PCB ökar risken kraftigt hos både nuvarande rökare och före detta rökare. För icke-rökare sågs ingen förhöjd risk, i alla fall inte efter åtta år. Det behövs fler studier för att tydliggöra riskerna för den gruppen, säger Lars Lind, professor i kardiovaskulär epidemiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

PCB (Polychlorinated biphenyls) är en grupp miljögifter som förbjöds för snart 20 år sedan. Men eftersom dessa ackumuleras i näringskedjan och stannar mycket länge i människans kropp kan höga halter fortfarande uppmätas hos en majoritet av befolkningen i Sverige och de flesta andra industriländer. Höga halter av PCB:er har tidigare visat sig vara förknippade med dålig hjärtfunktion, liksom för en rad riskfaktorer för hjärtproblem, såsom fetma, diabetes och högt blodtryck

Läs mer om PIVUS-studien vid Uppsala universitet

Referens: Duk-Hee Lee, Lars Lind, David R Jacobs, Samira Salihovic, Bert van Bavel, P. Monica Lind. Does mortality risk of cigarette smoking depend on serum concentrations of persistent organic pollutants? Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors (PIVUS) study.PLOS ONE May 2014

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera