Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2014

Högskoleutbildade kvinnor med barn missgynnas

Högskoleutbildade kvinnor med barn löper risk att få arbeta med uppgifter som inte kräver deras fulla kompetens. Det framgår av en statistisk studie gjord vid Göteborgs universitet. Resultaten som publiceras i International Studies in Sociology of Education visar att mammors kompetens tas bäst tillvara inom så kallade legitimationsyrken.

– Att utbilda sig till lärare eller inom hälso- och sjukvård gör att faktorer som kön eller föräldraskap får mindre betydelse, säger Caroline Berggren, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Hennes studie är baserad på svenska registerdata och alla som är födda under mitten av 1970-talet och som har en professionsutbildning är inkluderade.

Data för drygt 40 000 individer har analyserats liksom deras arbetsmarknadsposition när de var 30-32 år. På statistisk väg kan man jämföra individer med samma utbildning, familjebakgrund och arbetslivserfarenhet.

Offentlig sektor, som är en stor arbetsgivare för kvinnor, framstår som mer gynnsam för mammor, speciellt de som utbildat sig till läkare, förskollärare eller ingenjörer. De har nämligen lika stor chans som män och kvinnor utan barn att få arbeta med det som de är utbildade till.

– Frågan är om det är tack vare arbetsgivaren eller om det helt enkelt är mindre konkurrens om dessa jobb som leder till en till synes god jämställdhet? Att arbeta som läkare kräver läkarlegitimation och konkurrensen om dessa jobb begränsas till dem som har det, säger Caroline Berggren.

Undersökningen visar att män utbildade till sjuksköterskor, lärare eller socionomer lämnar dessa i större utsträckning än kvinnor och får andra jobb som är mer välbetalda, exempelvis ledningsuppdrag.

– Att män i högre grad lämnar dessa yrken kan innebära att konkurrensen om jobben minskar, vilket i sin tur kan öka mammors möjligheter att få jobb, säger Caroline Berggren.

Kvinnor är alltså beroende av en välfungerande offentlig sektor som ser mer till kvalifikationerna än till föräldraskapet.

– För män förefaller dock inte föräldraskap ha så stor betydelse för karriärutvecklingen, ibland tycks det snarare vara en fördel, speciellt för fäder utbildade inom juridik, säger Caroline Berggren.

Studiens data visar att fäder utbildade inom juridik har mångdubbelt gånger större chans än mödrar med samma utbildning och familjebakgrund att inneha ett högre avlönat yrke än själva juristyrket. Vidare visar sig fäder utbildade inom juridik ha flera gånger större chans att arbeta som jurister inom privat tjänst jämfört med mödrar. Inom offentlig sektor har de dubbelt så stor chans.

FAKTA
Artikeln “The motherhood penalty and the professional credential: inequality in career development for those with professional degrees” av Caroline Berggren och Nathanael Lauster, The University of British Columbia, Kanada, är publicerad i International Studies in Sociology of Education.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera