Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2014

Forskning om globala samhällsutmaningar

Under de kommande åren investerar Göteborgs universitet 300 miljoner kronor på tvärvetenskaplig forskning om globala samhällsutmaningar.

– Målet är att våra forskare ska vara med och bidra med lösningar på de samhälleliga globala utmaningar som världen står inför, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Satsningen omfattar 50 miljoner kronor i sex år, totalt 300 miljoner kronor. Utlysningen kommer att ske brett och rikta sig till samtliga forskare vid universitetet. I första skedet ges ett planeringsstöd till utvalda forskargrupper som får tid att utveckla tankar och idéer som sedan kan omarbetas till konkreta och väl genomtänkta ansökningar under 2015. Efter en process med bland annat extern granskning tas därefter beslut om vilka 5–10 projekt som får långsiktigt stöd.

– Idéerna måste komma från forskarna själva och bygga på tvärvetenskaplighet och globala samhällsutmaningar. Målet är också att bidra till att skapa kompletta akademiska miljöer där forskning, utbildning och samverkan med samhället integreras, säger Staffan Edén, vicerektor med ansvar för forskningsfrågor vid Göteborgs universitet.

Universitetets styrelse fattar beslut om förslaget vid sitt möte den 3 juni.

– Viktiga utgångspunkter har varit att ta vara på universitetets bredd, att stimulera forskarna att ta egna initiativ och att säkra kvaliteten genom extern granskning. De utvalda projekten ska hålla hög kvalitet och utvärderas av internationella sakkunniga, säger Staffan Edén.

Enligt Staffan Edén har Göteborgs universitet hämtat inspiration från andra universitet som Stellenbosch i Sydafrika som gjort liknande satsningar för att skapa nya idéer kring en gemensam utmaning.

– De kommande aktiviteterna ska, kort uttryckt, göra skillnad och vara av högsta internationella klass.  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera