Artikel från Göteborgs universitet
12 maj 2014

Borrelia är inte så svårt att diagnostisera

På senare tid har nya, avancerade analyser lanserats för diagnostisering av borreliainfektioner i nervsystemet. Men metoderna har ett begränsat värde, och även de svåraste infektionerna botas fortfarande bäst med vanlig tablettbehandling. – Att diagnostisera borrelia är inte så svårt som det framställs, säger doktoranden Daniel Bremell vid Sahlgrenska akademin.

Borreliainfektion i nervsystemet, så kallad neuroborrelios, omges av många missuppfattningar som florerar både i samhället, i vårdsektorn och i media. En av dem är att borreliainfektioner är svåra att diagnostisera.

Nya, avancerade metoder som ska förbättra diagnostiken lanseras också regelbundet. Men de nya metoderna har ett begränsat värde, det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Doktoranden Daniel Bremell har i sin avhandling studerat över 200 patienter som vårdats för borreliainfektioner vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med syftet att förbättra diagnostik och behandling. Slutsatsen är att de traditionella metoder som använts fungerar väl.

– Vi kan inte se att de nya metoder som lanseras tillför särskilt mycket. Snarare riskerar de att grumla bilden och försvåra diagnosen, säger Daniel Bremell.

I sin forskning visar Daniel Bremell och hans forskarkollegor att en noggrann kartläggning av patientens sjukdomshistoria, traditionell klinisk undersökning och en enkel analys av ryggvätskan i de flesta fall räcker för att skilja patienter med neuroborrelios från patienter med liknande sjukdomar.

– Det är helt enkelt inte så svårt att diagnostisera borreliainfektion i nervsystemet som ibland görs gällande. Och skulle nyare och mer avancerade analyser behöva användas i något enstaka fall bör de utföras av vårdpersonal som är väl förtrogna med tekniken, säger Daniel Bremell.

Borreliainfektion i nervsystemet behandlas med antibiotika i tablettform. Vid svårare symtom har dock injektioner ansetts mer effektivt, inte minst internationellt.

Daniel Bremell konstaterar i sin avhandling att injektioner är överflödiga och att tablettbehandling fungerar lika bra även för patienter med svåra neurologiska symptom.

– Det finns inget vetenskapligt stöd för att injektionsbehandling är bättre utan rekommendationerna har mer baserats på tyckande. Tablettbehandling har dessutom många fördelar, inte minst är den billigare, mindre riskfylld och mycket enklare för patienten, säger Daniel Bremell.

Avandlingen: Lyme Neuroborreliosis – Diagnosis and Treatment

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera