Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2014

Svenska forskare sprider kunskap om socialt arbete till Kina

Behovet av ett socialt välfärdssystem och utbildade socialarbetare växer snabbt i Kina. Inom en tioårsperiod förväntas landet behöva 1.4 miljoner högskoleutbildade socialarbetare. Svenska forskare vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, samarbetar nu med universitet i Kina för att sprida kunskap om forskningsmetoder och socialt arbete som profession.

– Kina har numera världens största grupp socialbidragstagare och socialt arbete är ett relativt nytt fenomen. Behovet av kunskap är stort, säger Björn Gustafsson, professor i socialt arbete.

Tillsammans med svenska kollegor vid institutionen för socialt arbete har Björn Gustafsson inlett ett samarbete med bland annat Fudan University i Shanghai. Institutionen skickar bland annat lärare till Fudan University i Shanghai och vice versa. Man har också haft workshops i socialt arbete på plats och det finns doktorander från Kina som studerar vid Göteborgs universitet.

– I Sverige har vi en lång tradition av socialt arbete och svensk socialvetenskaplig forskning har tillgång till stora forskningsregister kring hushållens situation. Det finns ett stort intresse från kinesernas sida att lära sig om våra välfärdssystem och vetenskapliga metoder, säger Björn Gustafsson.

Bakgrunden till Kinas förändrade samhällsbild är den ekonomiska utvecklingen mot marknadsekonomi, menar han. Såväl bostäder som företag har privatiserats och sedan millenniumskiftet har miljontals kineser blivit uppsagda från sina arbeten inom statligt ägda företag. Dessutom lämnar många kineser landsbygden för storstäderna, vilket innebär påfrestningar för landets sociala infrastruktur.

– Det är mot sådan bakgrund den snabba utbyggnaden av socialbidragssystemet, först i städerna och mer nyligen på landsbygden, skall ses, säger Björn Gustafsson.

När han kom till Kina i början av 1990-talet blev han en av de första västerländska forskare som analyserade statistik om inkomster och fattigdom i landet.

– Nu har många kinesiska forskare bidragit till den akademiska litteraturen och med policy-underlag, säger Björn Gustafsson och tillägger att fortsatt forskning kring inkomstfördelning och sociala villkor är nödvändig för att Kina ska kunna svara mot de nya behov av social välfärd som växer fram.

Kunskapsutbytet i socialt arbete mellan Göteborgs universitet och Fudan University, Shanghai, resulterade förra året i ett specialnummer av den kinesiska tidskriften China Journal of Social Work. Den 8 maj arrangerar därför institutionen för socialt arbete ett release-seminarium utifrån specialnumret, då artiklarna kommer att diskuteras.

Journalister är välkomna att delta på seminariet. Tid: 13:15-16:00 Plats: Rum K013, Pilgatan 19, Göteborg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera