Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2014

Miljövänligare och billigare datormoln med nya tekniker

Stora datorhallar är ryggraden i så kallade datormoln, där användare kan hyra kapacitet. Men, ett vanligt problem är att datorresurserna i en datorhall fördelas ojämnt och att datorerna inte används till sin fulla kapacitet.

Petter Svärd presenterar i sin avhandling vid Umeå universitet nya tekniker för smart resursutnyttjande i datorhallar.

– Det gör det möjligt att minska kostnaderna och energiförbrukningen i datorhallar, säger han. Genom tekniker och algoritmer för att placera applikationer optimalt på olika datorer i hallen och snabbt och säkert flytta applikationerna mellan datorer vid behov kan man utnyttja resurserna maximalt.

Datormoln utgår från en modell där användare har möjlighet att hyra in sig och betala för de datorresurser de behöver utan att behöva upprätta kontrakt och samarbeten i förväg. Till exempel kan ett nystartat företag som erbjuder tjänster över internet använda sig av datorresurser i molnet. Företaget riskerar då inte att inledningsvis ha för få datorer, så att tjänsten de erbjuder blir för långsam eller inte fungerar om den blir väldigt populär, eller att behöva köpa in många dyra datorer som kanske blir stående oanvända om efterfrågan minskar.

På senare tid har flera aktörer som erbjuder datorresurser i moln etablerat sig i Sverige och byggt upp stora datorhallar. En enskild datorhall kan rymma hundratusentals datorer som tillsammans behöver en effekt upp emot 100 megawatt. Men, ofta är användningen av datorresurser i hallen ojämnt fördelad och många av datorerna utnyttjas inte till sin fulla kapacitet. För att komma runt problemet visar Petter Svärd på tekniker och algoritmer som kan användas för att flytta applikationer mellan olika datorer. Därigenom kan både kostnader och energiförbrukning minskas.

– Om datorhallen inte belastas för fullt innebär omstuvningen av applikationer att datorer frigörs. Dessa kan då stängas av för att spara energi, säger Petter Svärd.

Flertalet datormoln i dag ägs och styrs av företag. I avhandlingen behandlas även metoder som ägare av datormoln kan använda för att öka sina intäkter genom att automatiskt justera priset efter efterfrågan. Om belastningen i datorhallen är låg erbjuds resurserna billigt, medan priset sedan stiger i takt med efterfrågan. Användare som betalar mer kan ges prioritet vid toppar i belastningen hos datorhallen.  Denna prismodell innebär även att användare med lägre prestandakrav kan utnyttja överkapacitet i molnet till ett lågt pris.

FAKTA
Petter Svärd är född och uppvuxen i Luleå och tog examen som
dataingenjör vid Luleå tekniska universitet 2000. Efter att ha arbetat
några år i Stockholm som programmerare läste han vidare vid Kungliga
Tekniska högskolan i Stockholm och tog magisterexamen i datavetenskap
2005. Därefter arbetade han som mjukvaruingenjör i Stockholm och Dublin,
innan han i mars 2010 påbörjade forskarstudier vid Institutionen för
datavetenskap på Umeå universitet.

Tisdagen den 6 maj försvarar Petter Svärd, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Dynamic Cloud Resource Management – Scheduling, Migration and Server Disaggregation. Svensk titel: Dynamisk resurshantering för datormoln – schedulering, livemigrering och server-dissaggrering. Disputationen äger rum kl 10.15 i sal N320, Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är Odej Kao, professor, dr, Habil Technische Universität, Berlin.

Läs hela eller delar av avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-87904

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera