Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 april 2014

Förlust av Y-kromosom kan bidra till mäns kortare livslängd

Det är allmänt känt att den förväntade livslängden är kortare för män än för kvinnor. En ny studie som letts av forskare vid Uppsala universitet visar på ett samband mellan förlust av Y-kromosomen i blodceller och både en kortare livslängd och högre dödlighet från cancer i andra organ.

Män har kortare medellivslängd än kvinnor och både förekomsten och dödligheten i cancer är högre hos män än hos kvinnor. Men det är inte känt vilka mekanismer och möjliga riskfaktorer som ligger bakom denna könsskillnad. Förändringar i arvsmassan hos normala celler uppkommer under hela livet och har kunnat kopplas till sjukdomar som cancer och diabetes.

I studien som publiceras i nätupplagan av tidskriften Nature Genetics har forskare vid Uppsala universitet tillsammans med kolleger vid Karolinska Institutet samt brittiska och amerikanska forskare undersökt arvsmassan i blodprover från en grupp på över 1600 äldre män. De upptäckte att den vanligaste genetiska förändringen var att Y-kromosomen hade förlorats i en andel av de vita blodkropparna.

Männen följdes upp under många år och forskarna kunde se ett samband mellan förlust av Y-kromosomen och kortare överlevnad.

– För män som förlorat Y-kromosomen i en stor andel av blodcellerna var överlevnaden lägre än för andra män, oavsett dödsorsak. Vi såg också ett samband mellan förlust av Y-kromosomen och risken att dö i cancer, säger Lars Forsberg, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, som haft en ledande roll i studien.

Y-kromosomen förekommer bara hos män och de gener som finns på Y-kromosomen har tidigare nästan uteslutande kopplats till egenskaper som har att göra med könsbestämning och spermieproduktion.

– Många har säkert hört att kromosom Y är obetydlig och innehåller mycket lite genetisk information.  Det stämmer inte. Våra resultat tyder på att Y-kromosomen har betydelse för att dämpa tumörtillväxt och kan förklara varför män får cancer oftare än kvinnor. Vi tror att genetiska analyser av Y-kromosomen i framtiden skulle kunna användas som en allmän metod för att förutsäga risken för män att utveckla cancer, säger Jan Dumanski, professor vid Scilifelab och institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, och huvudansvarig för studien.

Studien är ett samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet, University of Southampton, HudsonAlpha Institute for Biotechnology, University of Oxford, Broad Institute of MIT och Harvard University.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö.

Artikel: Mosaic loss of chromosome Y in peripheral blood is associated with shorter survival and higher risk of cancer. Lars A. Forsberg et al. Nature Genetics

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera