Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2014

Nyupptäckt fästingsmitta främst en risk för redan sjuka

Den nyupptäckta, fästingburna bakterien Neoehrlichia har konstaterats ligga bakom åtminstone sex sjukdomsfall i Sverige. En ny internationell studie ledd från Sahlgrenska akademin visar att fästingbakterien i första hand innebär en risk för personer som redan har andra sjukdomar och som får immunhämmande läkemedel.

Bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis, i den medicinska världen kort kallad Neoehrlichia, upptäcktes och beskrevs för första gången i en vetenskaplig artikel 2010.

Bakterien, som sprids via gnagare och fästingar i framför allt Asien och Europa inklusive Sverige, har hittills konstaterats i nitton fall i världen, varav sex i Sverige.

I ett internationellt forskningsprojekt lett från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har forskare och läkare från Tyskland, Schweiz, Tjeckien och Sverige närmare granskat 11 av de konstaterade fallen. Studien visar att det framför allt är redan sjuka personer som har störst risk att bli infekterade av bakterien.

–Riskpatienten är i regel över 50 år, lider av antingen en blodsjukdom eller en reumatisk sjukdom och har en pågående immunhämmande behandling med till exempel cellgifter eller kortison, säger Christine Wennerås, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Det finns idag inga siffror på hur vanlig den fästingburna infektionen, kallad neoehrlichios, är. Det beror till stor del på att infektionssjukdomen är svår att upptäcka.

–Eftersom bakterien inte kan odlas upptäcks den inte vid rutinanalyser. Dessutom är symtomen vilseledande, till exempel har flera patienter drabbats av blodproppar i benen eller i huvudets blodkärl vilket inte satts i samband med en infektion. Andra typiska symtom som feber, muskelvärk och ledvärk kan också orsakas av patientens underliggande sjukdom, säger Christine Wennerås.

– Vi vet också väldigt lite om hur infektionen påverkar friska personer som inte får immunhämmande läkemedel.

När det väl konstaterats att patienten lider av neoehrlichios kan infektionen oftast botas patienten med en antibiotika-kur.

Studien Infections with the tick-borne bacterium "Candidatus Neoehrlichia mikurensis" mimic non-infectious conditions in patients with B cell malignancies or autoimmune diseases publiceras i tidskriften Clinical Infectious Diseases april 2014.

Länk till artikel: http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/04/21/cid.ciu189.abstract

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera