Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2014

Möjligt att mäta radioaktivitet i kroppen

Med hjälp av datormodellering har forskare vid Göteborgs universitet konstruerat en metod som kan användas för att bestämma hur mycket radioaktiva ämnen en människa har fått i sig vid exempelvis en kärnkraftsolycka.

Vid händelser då radioaktiva ämnen är inblandade finns det risk för att människor får i sig så kallade radionuklider. Det här kan ske genom att man andas in radionuklider i luften eller äter kontaminerad föda.

Viktigt att kunna fastställa upptag av radionuklider
Det är viktigt att kunna avgöra om en person har fått i sig en radionuklid och i så fall i vilken mängd.

– Men precis lika viktigt är att kunna ge beskedet om att inget intag har skett, säger Jenny Nilsson vid avdelningen för radiofysik, Göteborgs universitet.

För att upprätthålla en god beredskap i Sverige för radionukleära händelser har Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finansierat forskningsprojektet som syftar till att utveckla och förbättra mätmetoder av radionuklider i människokroppen.

– I mitt forskningsprojekt har jag gjort datorsimuleringar av detektorer som används vid helkroppsmätningar. Det är en mätmetod som används för att bestämma hur mycket som finns i kroppen av radionuklider som sänder ut gammastrålning, säger Jenny Nilsson.

Vid en mätning placeras detektorer nära kroppen för att registrera eventuell gammastrålning. Hur stort intaget av en radionuklid är beräknas genom att analysera hur mycket gammastrålning som registrerats. Sambandet mellan upptag och andelen upptäckt gammastrålning ser olika ut beroende på vilken typ av radionuklid det är samt hur den är fördelad i kroppen.

Gör det möjligt mäta radioaktivitet i kroppen
Detektorerna som har modellerats består av ett plastmaterial som sänder ut optiska fotoner (ljus) när gammastrålningen växelverkar i plasten. De optiska fotonerna omvandlas till en elektrisk signal som vid analys ger information om gammastrålningen, vilket i sin tur ger information om radionukliden.

– Att datorsimulera både gammafotoner och optiska fotoner samt den efterföljande analysen av den elektriska signalen ställer höga krav på datormodellen och en stor del av avhandlingen har ägnats åt att ta fram en datormodell som klarar av detta, säger Jenny Nilsson.

För att kunna simulera en mätning på en människa har en detaljerad digital 3D-representation av både en man och en kvinna, baserad på skiktröntgen, infogats i datormodellen.

Avhandlingen: Modeling of Radiative Processes in Organic Scintillators

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera