Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2014

Flest kör för fort på 40-väg

Vid mätningar gjorda av VTI visar det sig att 37 procent av vägtrafiken kör över gällande hastighetsgräns. Totalt sett var det 63 procent av den studerade trafiken som höll gällande hastighetsgräns år 2013. Sämst var det på gator med hastighetsbegränsningen 40 km/tim där endast 53 procent av trafiken håller hastighetsgränsen

År 2009 fattades ett riksdagsbeslut som innebar att antalet dödade i vägtrafiken skulle halveras mellan 2007 och 2020. Detta motsvarar ett maximum av 220 döda. För att nå denna minskning finns ett delmål att minst 80 procent av all trafik ska ske inom gällande hastighetsgräns.

– För att nå målet är det framför allt hastighetsefterlevnaden på gator med lägre hastighetsbegränsning som behöver förbättras, säger Anna Vadeby.

Totalt sett var det 63 procent av den studerade trafiken som höll gällande hastighetsgräns år 2013. Sämst var det på gator med hastighetsbegränsningen 40 km/tim där endast 53 procent av trafiken håller hastighetsgränsen.

– På gator med 50 km/tim var det 61 procent som höll hastighetsgränsen. Motsvarande siffra vid 70 km/tim var 77 procent. Vi ser alltså en bättre hastighetsefterlevnad på vägar med högre hastighetsgräns, säger Anna Vadeby.

Mätningarna gjordes på 69 olika mätpunkter och i varje punkt mättes hastigheten under en vecka på vägar med hastighetsgräns mellan 40 km/tim och 70 km/tim. Forskarna konstaterar i rapporten att det var stor spridning mellan hastighetsnivåerna, vilket är naturligt i tätort då det är många faktorer som påverkar trafikanternas hastighetsval, till exempel korsningstäthet, vägbredd och gatuparkeringar.

Resultaten visar att den genomsnittliga reshastigheten på det studerade vägnätet var:

– på 40-väg: 39,2 km/tim
– på 50-väg: 46,9 km/tim
– på 60-väg: 54,9 km/tim
– på 70-väg: 61,9 km/tim

Jämför man med 2012 har det inte skett några signifikanta förändringar av reshastigheten. Studerar man skillnader mellan dagtid (06–20) och nattetid (20–06) visade det sig att reshastigheten var cirka 1,5 km/tim lägre på dagen än på natten.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera