Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2014

Utanförskap för lärarstudenter med invandrarbakgrund

Samma stereotypa föreställningar om människor med invandrarbakgrund finns på högskolan som i samhället i övrigt. I en aktuell avhandling vid Göteborgs universitet framkommer hur studenter med utomeuropeisk bakgrund vid tre olika lärarutbildningar möter utanförskap och diskriminering.

Den svenska skolan idag är en mångetnisk skola med vart femte barn fött utomlands eller med två utrikes födda föräldrar. De skoleleverna kan förväntas ha glädje av förebilder och av att känna igen sig i sina lärares erfarenheter. Samtidigt är lärarutbildningens lärarsammansättning nästan helt ”svensk” eller europeisk och utbildningen är själv illa förberedd för en mångetnisk studentgrupp. Det visar Zahra Bayatis studie.

Enligt studien möter lärarstudenter med invandrarbakgrund både utanförskap och diskriminering, något som går rejält på tvärs emot de förväntningar de bär med sig in på utbildningen.

– De kliver in på högskolan, stolta och med förhoppningar men möts av något de inte väntat sig. De möter samma stereotypa föreställningar på högskolan som i samhället i övrigt, säger Zahra Bayati.

I studien undersöker hon dessa studenters studievillkor. Utomeuropeiska studenter från tre olika lärarutbildningar har intervjuats, liksom språkhandledare samt ansvariga för den verksamhetsförlagda utbildningen. Därutöver har lärarutbildare och studievägledare återkommande träffats och diskuterat inom ramen för en så kallad forskningscirkel.

– Många av dem som deltagit i studien är medvetna om villrådigheten och de bristande kunskaperna i att bemöta mångfalden i lärarutbildning och i skolans elevgrupper. Men att få utbildning i de frågorna är inte prioriterat i lärarutbildningen.

Avhandlingen visar att det inte är ovanligt att studenter med svensk bakgrund utesluter studenter med invandrarbakgrund exempelvis vid gruppbildningar, eller att deras diskussionsinlägg och studieprestationer nonchaleras och ignoreras. På så sätt upprepas den segregation som finns i samhället även på lärarutbildningen. Detta är ett resultat som överensstämmer med tidigare undersökningar av andra högskoleutbildningar i Sverige.

Zahra Bayati pekar i sin studie på vikten av att se problemen som strukturella, och inte förminska dem till att handla om enskilda fall.

– Många områden behöver utvecklas för att lärarutbildningen med sin pluralistiska sammansättning ska komma i takt med sin samtid.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera