Artikel från VINNOVA

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2014

VINNOVA övertar ansvaret för inkubatorstödet

Från och med den 1 januari 2015 övertar VINNOVA ansvaret för att ge stöd till företagsinkubation. Det beslutade regeringen den 16 april.

Inkubatorerna, som finns i hela landet, erbjuder bland annat rådgivning för kunskapsintensiva företag i tidiga faser, när det gäller att utveckla affärsidéer, attrahera kapital, få nya kunder och komma ut på internationella marknader. Målsättningen med inkubatorstödet är det ska bli fler nya och kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige.

Vid starten av det nationella inkubatorprogrammet ansvarade VINNOVA för stödet, men sedan 2005 har stödet förmedlats först via Innovationsbron och senare Almi. Nu permanentas inkubatorprogrammet på VINNOVA. 

– Jag välkomnar beslutet. Inkubatorprogrammet passar väl in i VINNOVAs övriga satsningar på innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag. Vi får nu möjlighet att samordna insatserna och ge företagen ett ännu starkare erbjudande, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

– Vår avsikt är att stödet till inkubatorerna och till bolagen i dessa ska ligga på minst samma nivå som under 2014. Vi kommer nu att inleda en process tillsammas med berörda parter för att utforma inkubatorprogrammet från 2015 och även se hur våra övriga insatser kan optimeras för att utveckla företagen i inkubatorerna, säger Charlotte Brogren.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera