Artikel från VINNOVA

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2014

Satsning på innovativa organisationsformer

Framtidens kontor, förnyelse av mediebolag och innovativ tillväxt i små företag. Det är exempel på frågor som tas upp i projekt som finansieras inom VINNOVAs utlysning Innovativ organisering. Med satsningen vill VINNOVA bidra till ökad förnyelseförmåga och utveckling nya organisationsformer inom privat och offentlig sektor.

I de 14 projekt som finansieras ingår totalt 80 aktörer inom både offentlig och privat sektor som ska arbeta tillsammans med forskare för att utveckla sina organisationer i innovativ riktning och införa nya organisationsformer.

– Sättet att organisera en verksamhet är avgörande för förmågan att möta ny konkurrens och kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar. Det behövs forskning och utveckling inom innovativ organisering för att möta nya utmaningar och därför gör vi den här satsningen, säger Carl Ridder, handläggare på VINNOVA. 

Följande 14 projekt får dela på 35 miljoner kronor:

Framtidens kontor
• Utveckling av ledarskap, teknik och lokaler för framtidens aktivitetsbaserade kontor, Handelshögskolan Stockholm, Microsoft AB, Vasakronan och Wise Group AB. Kontakt: Lena Lid-Falkman, lena.lid.falkman@hhs.se“>lena.lid.falkman@hhs.se, 0706-68 31 61.

Förnyelseförmåga i mediebolag
• Innovation och förnyelse i mediebolag för att möta strukturomvandlingen i branschen, Chalmers och Stampen AB (GP, VLT, Nerikes Allehanda m.fl.). Kontakt: Tobias Fredberg, tobias.fredberg@chalmers.se“>tobias.fredberg@chalmers.se, 0705-24 35 64.

Innovation och nya organisationsformer inom sjukvården
• Innovationsgrupper med patienter och personal för en mer brukarorienterad och effektiv primärvård, Karlstads universitet och Landstinget i Värmland. Kontakt: Per Skålén, per.skalen@kau.se“>per.skalen@kau.se, 054-700 21 12.
• Utveckling av ny praktik för kirurgi med samtidig röntgen i så kallade hybridsalar, Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Siemens Healthcare Diagnostics AB. Kontakt: Kajsa Lindberg kajsa.lindberg@gri.gu.se“>kajsa.lindberg@gri.gu.se, 031-786 44 84.

Life Science
• Utveckling av modeller och strategier för praktiskt tillämpning av öppen innovation inom Life Science, Göteborgs universitet, Astra Zeneca, Redoxis AB, Sahlgrenska Science Park AB. Kontaktperson: Alexander Styhre, alexander.styhre@handels.gu.se“>alexander.styhre@handels.gu.se, 031-786 6568.

Arbetsmetodik för innovativ tillväxt i små företag
• Införande arbetsmetodik för strategiarbete i små och medelstora företag som bygger på bred involvering av medarbetare, Handelshögskolan i Jönköping, Träcentrum samt 12 små och medstora företag. Kontakt: Anders Melander, Anders.Melander@ihh.hj.se“>Anders.Melander@ihh.hj.se, 0709-792 010.

Jord- och skogsbruk
• Innovation inom gröna näringar med användare som medskapare och genom samverkan mellan aktörer såsom Linköpings universitet, Hushållningssällskapet, 3M, Agroväst, SLU, Elmia, Lantmännen, Lovanggruppen, JTI, VicVision, Biototal, Energiutvecklarna, Vreta Kluster, Östsam och Tolefors Gård. Kontaktperson: Per Frankelius, per.frankelius@liu.se“>per.frankelius@liu.se, 0708-21 29 49.

Teknikkonsulter
• Nya former och strategier för samarbeten mellan teknikkonsulter och kundföretag för ökad innovationsförmåga, Linköpings universitet, Saab AB och SCANIA AB. Kontaktperson Jonas Söderlund, jonas.soderlund@liu.se“>jonas.soderlund@liu.se, 013-28 40 65.

Innovationsprocesser i kommuner
• Utveckling av innovationsstödssystem och organisatoriska förutsättningar för innovation i kommunal verksamhet, Linköpings universitet, Motala och Norrköpings kommun. Kontakt: Anna Fogelberg Eriksson, anna.fogelberg.eriksson@liu.se“>anna.fogelberg.eriksson@liu.se, 013-28 58 52.

Öppen innovation, öppna data och innovationstävlingar
• Förbättring av företags förmåga att organisera och styra öppna innovationsprocesser och partnersamarbeten, Lunds universitet, SCA och Volvo Construction Equipment. Kontakt: Anna Brattström, anna.brattstrom@hhs.se“>anna.brattstrom@hhs.se, 0733-86 79 49.
• Utveckling av öppna innovationsmarknader för samarbeten mellan stora och små företag, Chalmers, Boid AB, Ericsson AB, Atvis AB, InformAsic AB, Lindholmen Science Park, Qualisys AB, RISE AB, Swedish Incubators and Science Parks och Volvo Technology AB. Kontakt: Sverker Alänge, sverker.alange@chalmers.se“>sverker.alange@chalmers.se, 031-772 12 34.
• Utveckling av metodik för digitala innovationstävlingar och efterföljande processer för realiering av tävlingsresultat i form av bärkraftiga tjänster, Viktoria Swedish ICT, Stockholms Universitet, Storstockholms Lokaltrafik, Volvo Car Corporation och Stockholms stad. Kontaktperson Anders Hjalmarsson, anders.hjalmarsson@viktoria.se“>anders.hjalmarsson@viktoria.se, 0707-56 78 70.

Cirkulära affärsmodeller
• Omställning till funktionsförsäljning och cirkulära affärsmodeller för minskad miljöpåverkan och ökad konkurrensförmåga, Viktoria Swedish ICT, Chalmers, Volvo Construction Equipment, Volvo Car Corporation och SKF. Kontaktperson: Mats Williander, mats.williander@viktoria.se“>mats.williander@viktoria.se, 070-590 93 10.

Mätning av Innovation
• Mätning av innovation som underlag för beslut om FoU-investeringar och utveckling av företags innovationsförmåga, Handelshögskolan i Stockholm, Stiftelsen IMIT, LTU och KTH, SCA, LKAB, Volvo Technology AB och Veryday AB. Kontakt: Anders Richtnér, anders.richtner@hhs.se“>anders.richtner@hhs.se, 073-659 77 27.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera