Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2014

Leva som vi lär: Om hållbar konsumtion

Handen på hjärtat: hur gör du när du handlar? Får de miljö- eller Fairtrade-märkta varorna stå kvar i hyllan trots att du egentligen tycker att miljöfrågorna är viktiga? Studier visar att det ofta finns ett gap mellan våra attityder och våra handlingar.

Forskaren Henric Barkman vid Statsvetenskapliga institutionen,
Stockholms universitet har nu undersökt hur man kan överbrygga dessa gap
och uppmuntra till hållbar konsumtion.

– Nästan alla kan engageras till hållbar konsumtion. Men medan en typ av konsumenter kommer långt med en stark övertygelse och goda kunskaper om hållbar konsumtion så behöver andra en knuff i rätt riktning. Den knuffen kan bestå i exempelvis att man upplever att andra i sin omgivning försöker konsumera hållbart, menar Henric Barkman.

Henric Barkman studerar hur konsumenter kan uppmuntras att välja miljö- och Fairtrade-märkta varor. Gapen mellan attityd och handling kan ofta förklaras av att engagemanget motverkas av olika typer av barriärer. Henric Barkman menar att det även kan finnas ”omvända gap”. Vissa människor är egentligen inte motiverade till att engagera sig i hållbar konsumtion, men gör det ändå. Medan en del konsumenter visserligen stöter på barriärer för sitt engagemang så ges andra ”broar” som gör engagemanget lite mindre krävande. Sådana broar gör att även konsumenter med lägre motivation eller sämre resurser kan engageras till att konsumera hållbart.

– Tror man att många andra också engagerar sig, att hållbara varor är lättillgängliga och inte för dyra så kan även dessa grupper engageras, trots deras bristande förutsättningar. De med starkare motivation och resurser är å andra sidan inte alls lika känsliga för detta utan det avgörande för dem är att deras engagemang gör skillnad, säger Henric Barkman.

Resultat av studien i korthet:

  • 41 % tror inte att de flesta tar hänsyn till miljön i sin vardag, trots att 66 % av svenskarna väljer miljömärkta varor regelbundet (minst en gång/månad). Detta indikerar att en del gör en överdrivet negativ bedömning av andras engagemang.
  • 25 % av medborgarna upplever att de har dålig tillgång till butiker med ett bra utbud av miljö- och Fairtrade-märkta varor, 45 % tycker att dessa varor är för dyra för dem, 19 % anser att deras val av varor inte gör någon större skillnad för miljön och samhället.
  • Kunskap om hållbar konsumtion är viktigare än en god ekonomi för i vilken grad man väljer miljö- och Fairtrade-märkt.
  • Konsumenter kan delas in fyra grupper: ”Kritiker” (två subgrupper: kapabla och resurssvaga), ”Villkorare” och ”Skeptiker”. Deras särskilda profiler är avgörande för hur de kan engageras till hållbar konsumtion.

Läs mer och få information om hur avhandlingen kan beställas eller laddas ner på www.henricbarkman.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera