Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2014

Forskare söker den perfekta golfsvingen

I sportvärlden finns få saker som anses så svårt som en bra golfsving. Den perfekta svingen upplever spelaren kanske några få gånger i livet. Fast nu ska forskare från Borås och Skövde vetenskapligt plocka fram en metod för att förstå hur en golfare ska kunna närma sig den perfekta svingen.

– Ingen har tidigare tittat på data som vi ska göra. Vi mäter hur en grupp golfare tekniskt fungerar. Sedan kan vi till exempel hitta likheter hos grupper med jämförbar kompetensnivå, berättar Rikard König, som forskar vid Högskolan i Borås.

Grunden för forskningen är hanteringen av mycket data. 500 golfare slår vardera 10 slag. Slagen registreras både med kameror och med dopplerradar. Radarn ”ser” sammanlagt 26 olika variabler för varje slag, från ögonblicket då klubban träffar bollen tills att bollen ligger ute på banan. Det nya med denna forskning är dock inte själva insamlandet av all data, utan sättet att omforma den till ren information, via det som kallas ”data mining”.

– Vi har tre delmål eller nivåer med forskningen, berättar Rikard König. Först ska vi hitta nya eller förbättrade algoritmer för dataanalys som beskriver en speciell grupp golfares resultat, det är grundforskningen. Sedan vill vi hitta en metod för att kombinera videoresultat med data från dopplerradarn. Slutligen är målet att hitta metod för tillämpningen.

Golfpro och högskolor i samarbete
Han samarbetar med två examensarbetande studenter och ett golfpro för att få fram en praktiskt användbar metod. Forskningen sker gemensamt för Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. Finansieringen står Västra Götalandsregionen för, med motivet att skapa samarbetsformer högskolorna emellan. Tanken är att högskolorna gemensamt ska utveckla forskningskompetens.

– Golfsvingforskningen är både vetenskapligt viktig och tillämpningsbar. Framtagande av algoritmer för dataanalys är mycket aktuellt, motsvarande forskning kring algoritmer för att beskriva minsta gemensamma nämnaren i stora datainsamlingar (så kallat Big Data Analytics) sker inom många områden, som till exempel bil- och läkemedelsindustri.

Trots att forskningsgruppen från Borås och Skövde bara hållit på sedan januari, finns redan hopp om goda resultat.

– Vi har i en enkel förstudie sett att det går att beskriva en bra sving, nu ska vi ta in data från våra 500 golfare och börja bearbeta materialet, avslutar Rikard König.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera