Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2014

Lösenord på nätet är ofta svagare än vad användarna tror

Webbsidor kräver ofta att vi skapar lösenord för att vi ska få tillgång till informationen. Men forskning visar att lösenord som upplevs som säkra av användaren inte alltid är det.

Inloggningsfunktionen på en webbsida är designad för att hindra otillåtna användare att få tillgång till ett säkrat system. Dock får även tillåtna användare vänta på att få tillgång till systemet under tiden som personen blir autentiserad, eller identifierad. Detta kan upplevas både positivt och negativt. Om det uppfattas som en säkerhetsåtgärd betraktas väntan som positiv. Å andra sidan, om det enbart uppfattas som en onödig väntetid är den vanligtvis betraktad som negativ.

Ett övergripande fokus för avhandlingen i ämnet telekommunikationssystem är på hur användaren upplever inloggning i kommunikationsnätverk. En inloggningsprocess inkluderar normalt flera steg och meddelanden mellan klient och server. Uppkopplingen kan även lida av låg tjänstekvalitet vilket gör att varje steg i inloggningsprocessen ökar svarstiden. Långa svarstider leder till sämre användarupplevelse.

Avhandlingen som Charlott Lorentzen nu lägger fram undersöker även hur användare av sociala nätverk upplever säkerhet och i vilken utsträckning de bidrar till den. Ett sätt att bidra till säkerhet är att skapa och använda starka lösenord. Webbsidor kräver ibland att användaren skapar lösenord av en viss minsta längd. Denna längd kan dock vara otillräcklig för att skapa ett starkt lösenord och kan då ge användaren en falsk uppfattning av vad ett starkt lösenord är. Skapandet av lösenord samt användarupplevelse av lösenordssäkerhet undersökts i avhandlingen och resultaten visar att deltagarnas lösenord i de flesta fall inte är starka även om användarna upplever dem som så.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera