Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2014

Forskning som kan förlänga livet för njurtransplanterade får EU-anslag

Forskare vid Umeå universitet och SLU i Umeå får i samarbete med företaget AcureOmics AB ett anslag på drygt fyra miljoner kronor för ett fyrårigt projekt som handlar om att utveckla nya metoder för att tidigt kunna identifiera risk för avstötning av transplanterade njurar.

– Om vi kan upptäcka avstötningsprocesser i transplanterade njurar tidigare ger det möjlighet till mer individanpassad behandling för att förbättra livskvalitet samt förlänga livet på de njurtransplanterade, säger Johan Trygg, professor i kemometri vid Umeå universitet.

Tretton forskargrupper ifrån Frankrike, Belgien, Tyskland och Sverige ska tillsammans studera hur gener, proteiner och metaboliter kan användas för att identifiera nya så kallade biomarkörer för olika avstötningsprocesser av njuren. Projektet har fått namnet BIOMARGIN (BIOMArkers of Renal Graft INjuries in kidney allograft recipients).

Andelen njurtransplanterade patienter som överlever de första månaderna efter transplanteringen har stadigt ökat under de senaste 20 åren. Tyvärr har överlevnadsgraden de senaste tio åren inte ökat nämnvärt. I dag används i princip uteslutande biopsi av njuren för att upptäcka avstötningsprocesser. Biopsier innebär att en tunn nål förs in i njuren och förändringar som kan upptäckas under mikroskop kan detekteras. Denna invasiva teknik är jobbig för patienten och när väl njurens skick kan upptäckas kan den vara för dålig för att kunna räddas.

BIOMARGIN vill utveckla nya och bättre metoder för att tidigt kunna identifiera risk för avstötning av transplanterade njurar. Detta är viktigt för hälsan, långtidsöverlevnaden och livskvaliteten hos den transplanterade. Att utreda mekanismerna bakom avstötning och långtidsöverlevnad, immunologiska och icke-immunologiska kommer att ingå i projektet. Blod och urin som finns i biobanker i Europa, från njurtransplanterade som alla genomgått biopsier av den nya njuren, ska analyseras

– Vi forskare i Umeå kommer inom samarbetet med AcureOmics AB att bidra med vår expertis inom metabolomik och multivariat dataanalys för att försöka finna biologiska markörer eller paneler av markörer hos patienter som genomgått njurtransplantation och vars njurar börjat avstötas.  Som ett resultat hoppas vi därefter kunna rekommendera nödvändiga livsstilsförändringar för att maximera möjligheterna för njurens överlevnad och därigenom förbättra livskvaliteten för många människor i Europa, säger Johan Trygg.

Om anslaget:
Sammanlagt 6 miljoner Euro satsar EU-kommissionen i BIOMARGIN(BIOMArkers of Renal Graft INjuries in kidney allograft recipients). under åren 2015-2018. Projektet koordineras av INSERM (National Institute of Health and Medical Research) i Frankrike.

Johan Trygg, Umeå universitet, och Thomas Moritz, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå deltar i projektet. Umeå-gruppen har fått drygt 4 miljoner kronor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera