Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 april 2014

Nationalekonomiska teorier förbättras

Hur påverkas växelkursen av ränteskillnader? Vad är sambandet mellan bankers inlåningsräntor och bolåneräntor? Det är exempel på frågor som Kristofer Månsson tar ett nytt grepp på i sin andra doktorsavhandling inom loppet av två år.

Ekonometri handlar om hur man använder statistiska metoder för att utvärdera nationalekonomiska teorier. I sin senaste doktorsavhandling har Kristofer Månsson använt moderna ekonometriska metoder för att undersöka vissa av dessa teorier.

– De flesta ekonometriska metoder antar att det är alltid är linjära samband mellan olika ekonomiska variabler. Det antagandet har jag släppt på, och istället mäter jag ickelinjära samband, berättar Kristofer Månsson som delvis har använt sig av andras metoder, men också av metoder han utvecklade själv i sin första doktorsavhandling, den gången i statistik.

En av de teorier som Kristofer Månsson undersökt är hur skillnaden i räntor mellan olika länder kan påverka växelkursen. Om man förändrar skillnaden mellan exempelvis Sveriges ränta och räntan i USA, hur påverkar det vår växelkurs på lång och kort sikt?

– De ekonometriska metoderna som har använts för att utvärdera nationalekonomisk teori har ibland kanske varit lite enkla. Genom att använda mer avancerade metoder så kan man få fram mer information om hur samband mellan ekonomiska variabler ser ut, säger Kristofer Månsson, som doktorerade i statistik 2012, och alltså har skrivit sin andra doktorsavhandling på bara två år.

– Att jag är på en blandad avdelning, där vi både har nationalekonomi och statistik, var en viktig faktor. Annars hade jag nog aldrig fått för mig att göra det här. Jag har haft bra handledare och är tacksam för att jag fått finansiering från Sparbankernas forskningsstiftelse, men sen jobbar jag hårt också. När man sitter och funderar på en ny idé, eller när man kommer på något när man sitter och diskuterar med andra, då hittar man motivationen snabbt. Det är helt enkelt roligt!

Avhandlingens titel är Essays on Nonlinearities and Time Scales in Macroeconomics and Finance.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera