Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 april 2014

Bara tre procent av lärarna arbetar med forskning

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har skapat ett nationellt forum för digitaliseringen i skolan och där finns professor Åke Grönlund vid Örebro universitet med. Hans förhoppning är att forskningsresultat ska få större utrymme i arbetet med att forma skolan.

– Bara tre procent av lärarna arbetar med forskning, bland läkarna är det mer än hälften. Sjukvården tar på ett helt annat sätt vara på forskningsresultat än vad man gör i skolan, säger Åke Grönlund.

Hans forskning kring hur ny teknik kan användas i skolan har uppmärksammats, senast i samband med att regeringens digitaliseringskommission presenterade sitt senaste betänkande. Där konstaterade man att en dator till varje elev inte alltid ger positiva resultat, rektorerna har en nyckelroll för att sådana satsningar ska ge bra resultat.

– Men en satsning på IT i skolorna går inte bara att dumpa i knäet på rektorerna. Kommunerna måste också visa ledarskap och ge sin personal möjligheter att använda tekniken på rätt sätt. När den gör det ger det bra resultat, säger han och nämner som exempel de resultat från forskningen som visar att barn kan lära sig läsa snabbare med IT-stöd.

Han hoppas att det nu inledda arbetet i SKL:s Nationellt forum för digitaliseringen i skolan ska medverka till att kommunerna skaffar sig en strategi för användningen av IT i skolorna. En rad olika intressenter från myndigheter och organisationer deltar i arbetet. SKL säger att man vill få fram förslaget till en nationell vision och strategi för skolans digitalisering till den 1 juli i år.

Text: Lars Westberg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera