Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 april 2014

Svårt att beräkna restid och bränsleåtgång

Lite till mans är vi sena ibland. Vi gasar på och tänker att vi ska köra in några minuters försening. Kör man fortare så kommer man fram snabbare. Jo, men oftast inte så snabbt som man tror visar ny forskning.

– Vi överskattar den tidsvinst vi kan göra genom att öka farten vid redan höga hastigheter, säger Gabriella Eriksson, forskare på VTI. Däremot underskattar vi hur mycket tid vi kan köra in när vi ökar farten från låga hastigheter.

I en simulatorstudie med tjugofyra deltagare har Gabriella Eriksson undersökt vår förmåga att räkna ut tidsbesparing i förhållande till hastighetsökning. Hon har även undersökt vår förmåga att beräkna bränsleåtgång och medelhastighet i relation till faktiska förhållanden. Gabriella presenterade resultaten när hon häromveckan lade fram sin doktorsavhandling vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Ett intressant resultat kom fram i delstudien om bedömningar av bränsleåtgång vid hastighetsökningar och hastighetssänkningar.

– Det visade sig att lastbilsförare i allmänhet underskattar bränslebesparingen som kan göras genom hastighetssänkningar, säger Gabriella Eriksson.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen hur bedömningar av medelhastighet, tidsvinst och bränsleåtgång systematiskt avviker från fysikaliska mått. Resultaten kan få betydelse för modellering av resebeteende och för framtida design av olika förarstödssystem.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera