Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 april 2014

Göteborgsforskare huvudförfattare i ny rapport från klimatpanelen

FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, presenterar i dagarna en ny delrapport om klimatförändringarna. Det är den andra av tre delrapporter. En av huvudförfattarna är Ulf Molau, professor på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Klimatpanelens första delrapport presenterades i höstas. Den 31 mars kommer nu delrapport nummer två som handlar om klimatförändringarnas inverkan på miljö och samhälle. Slutmötet i Yokohama i Japan har pågått en hel vecka innan rapporten presenteras.

Ulf Molau, professor vid Göteborgs universitet, är huvudförfattare till kapitlet Detection and Attribution of Observed Impacts. Kapiltet handlar om vilka förändringar i miljön som kan tillskrivas klimatförändringarna och vilka förändringar som beror på andra orsaker.

– Att skogen försvinner i Amazonas beror i första hand inte på ett förändrat klimat utan på avskogning. Däremot pekar alla forskningsdata på att permafrosten och tundran försvinner på grund av klimatförändringar, säger Ulf Molau, professor på institutionen för biologi och miljövetenskap.

Förändringar fortare än förväntat
Den nya delrapporten innehåller flertalet kapitel. Forskarna har jobbat med varje kapitel gruppvis. I grupperna har 8-10 forskare från skilda länder deltagit.

– Vi har hämtat data från många av de andra grupperna för att exempelvis kunna utvärdera förändringar i ekosystemen. På så sätt är vårt kapitel något av en spindel i nätet och gruppen har varit tvärvetenskaplig med till exempel både biologer, miljöekonomer, naturgeografer, hälsoforskare och meterologer.

Det som presenteras i den nya rapporten är inte bara observerade förändringar utan även vad som kan förväntas i framtiden. Många av förutsägelserna från förra IPCC-rapporten har inträffat fortare än vad forskarna trodde.

– Till exempel så har de torrare områdena snabbare blivit torrare och de våta mer våta. Områden med medelhavsklimat har drabbats av torka med bränder som följd. Och utbredningen av de isfria områdena i Arktis har också skett fortare än vad man trodde, säger Ulf Molau.

Skogsbränder och koleldning som leder till ökade mängder svart sot påverkar också klimatetförändringarna. Black carbon står för 20 procent av effekten i Arktis, visar rapporten.

– Idag kan man analysera nanopartiklarna i soten och se om dessa kommer från barrkog eller lövskog som brunnit, säger Ulf Molau.

Rapport i tre delar
Den femte stora rapporten från FN:s klimatpanel publiceras i tre delar. Den sista delrapporten släpps i Berlin den13 april. En av de samordnande huvudförfattarna till den delrapporten är Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Professorn och klimatologen Deliang Chen är en av huvudförfattarna i IPCC:s första delrapport, som släpptes i Stockholm i september 2013. Tre av nio svenska huvudförfattare kommer från Göteborgs universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera