Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2014

Nya forskningsfartygets skrov testat

Modelltesterna av Göteborgs universitet nya forskningsfartyg Skagerak har nu genomförts. En 6 meter lång modell av fartyget har testats i en modellbassäng. Provkörningarna visar att fartyget har mycket bra testvärden.

För att vara säker på att ett fartyg håller måttet när det väl sätts i sjön görs på ett tidigt stadium både matematiska beräkningar samt modelltester i bassäng. Modellen av det nya forskningsfartygets skrov har nyligen testats av varvet Nauta Shiprepair hos CTO i en modellbassäng i Gdansk i Polen.

– Fartygsmodellen uppförde sig i det närmaste idealiskt, säger projektledaren Anders Backman.

Vattenmotstånd och bränsleförbrukning undersöks
Under försöken i provbassängen testades värden för vattenmotstånd, vilket visar vilken effekt som kommer att krävas vid olika hastigheter.

– Provkörningarna med modellen i bassängen bekräftar vad vi trodde och visar att bränsleförbrukningen till och med kommer att bli något lägre än vad vi beräknat. Det är ju mycket bra sett ut miljösynpunkt, säger Anders Backman.

Det nya fartyget, som kommer att ersätta gamla Skagerak, blir 45 meter långt och kommer att väga runt 800 ton. Trots att det nya fartyget är större än det gamla drar det 40 procent mindre bränsle.

– Det gamla fartyget Skagerak är fyrtio år gammalt och uppfyller inte de miljökrav vi har. Det nya fartyget kommer att bli miljöcertifierat och matchar väl Göteborgs universitets höga miljöprofil, säger Anders Backman.

Bygger på tradition
Det nya fartyget kommer att få namnet Skagerak, samma namn som det nuvarande fartyget och forskningsfartyget innan dess.

– Namnet Skagerak är ett väl inarbetat varumärke som är starkt förknippat med Göteborgs universitet, och därför är det en tradition som vi vill bygga vidare på, säger rektor Pam Fredman.

Det nya forskningsfartyget kostar drygt 100 miljoner och beräknas vara färdigbyggt i hösten 2015.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera