Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 april 2014

Roterande nanopartiklar får cancerceller att begå självmord

Att med magnetstyrda nanopartiklar tvinga tumörceller att “begå självmord”… det är en teknik som låter science fiction-artad, men som i framtiden skulle kunna ingå i behandlingen av cancer.

– Det fina med tekniken är att man kan rikta in sig på utvalda celler utan att skada kringliggande vävnad, säger professor Erik Renström vid Lunds universitet.

Länk till YouTube-film

Kort uttryckt handlar det om att få in nanopartiklarna i en tumörcell där de binder sig till lysosomerna, de enheter inom cellen som utgör städpatruller. Lysosomerna har förmågan att bryta ner främmande ämnen som kommit in i en cell. De kan också bryta ner hela cellen genom så kallad "kontrollerad celldöd", en sorts självmord där skadade celler upplöser sig själva.

Forskarna har använt sig av nanopartiklar av järnoxid som behandlats med en särskild form av magnetism. När nanopartiklarna tagit sig in i cancercellerna, och dessa sedan utsätts för ett magnetfält, börjar nanopartiklarna rotera på ett sätt som får lysosomerna att börja förstöra cellerna.

Poängen med den nya tekniken är att den är mycket mer målinriktad än att t.ex. försöka döda tumörceller med cellgifter.

– Dessa kan ju påverka även friska celler i kroppen, och ger därför ibland svåra biverkningar. Även strålning kan påverka friska vävnader intill tumören.

Vår teknik däremot har möjlighet att slå bara mot tumörcellerna, säger Enming Zhang, en av försteförfattarna till studien.

– Det finns många sätt att döda celler på, men här sker det kontrollerat och på fjärrstyrd väg, säger Erik Renström.

Forskargruppen vid Lunds universitet är inte först med att försöka behandla cancer med hjälp av supermagnetiska nanopartiklar. De tidigare försök som gjorts har dock inriktats på att magnetfältet ska åstadkomma en upphettning som dödar cancercellerna. Problemet med det är att hettan kan ge inflammationer som riskerar att skada även kringliggande, frisk vävnad. Den nya metoden däremot, där de magnetiska nanopartiklarnas rotation går att styra, påverkar enbart de tumörceller som fått i sig dessa nanopartiklar.

Den nya tekniken är i första hand tänkbar för cancerbehandling, men enligt Erik Renström och hans medarbetare Enming Zhang kan man även tänka sig andra användningsområden. Ett exempel är för autoimmuna sjukdomar som typ 1 diabetes, där immunförsvaret går till attack mot kroppens egen insulinproduktion.

De s.k. superparamagnetiska nanopartiklarna har på senare tid mött stort intresse inom akademin och industri. De provas i forskning som gäller både att utveckla nya diagnostiska laboratorietest, nya sätt att avbilda företeelser i levande vävnad och nya läkemedel.

Forskarna vid Lunds universitet har patentsökt sin teknik med de roterande nanopartiklarna. Det återstår dock mycket arbete innan den kan tas från laboratoriet ut till kliniska försök på patienter.

Studien är ett samarbete mellan fysiker, kemister, ingenjörer och läkare från olika länder och publiceras i den amerikanska vetenskapliga tidskriften ACS Nano.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera