Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 april 2014

Att lära språk genom handling

Inlärning och undervisning är någonting mycket mer än bara muntlig överföring av kunskap. Ali Reza Majlesi undersöker hur social interaktion mellan lärare och studenter skapar möjligheter för lärande.

För att lära sig ett nytt språk räcker det inte med att lära sig formen för det, grammatik och glosor. För att få en djup förståelse för hur man använder ett språk krävs också social interaktion.

– Man lär sig hur man använder språket genom att uppleva språkbruket i vissa sammanhang, säger Ali Reza Majlesi, som forskar kring social interaktion vid Linköpings universitet.

I sin avhandling har han gjort en studie om uppkomsten av så kallade ”learnables” i svenska som andraspråksutbildning.” Learnables” syftar på för eleverna obekanta språkliga objekt eller konstruktioner som genom en process blir ett begrepp som kan förstås och förklaras med hjälp av läraren eller de andra eleverna.

– I den här processen använder sig lärare och elever inte bara av talspråk, utan även andra kroppsliga resurser som gester och pekningar, eller tillgängliga artefakter, som penna och papper, säger Ali Reza Majlesi.

Det är inte alltid förutsägbart vad som ska läras och lära ut. Vilken situation som helst i ett klassrum kan utveckla sig till en pedagogisk händelse.

– Ett exempel ur avhandlingen är när en elev ska tränga sig förbi en annan elev och den som sitter försöker be om ursäkt för att hon blockerade gången med sin bakdel, säger Ali Reza Majlesi.

Eleven kan inte något passande ord för bakdelen, men klappar sig själv på baken och säger ”tyvärr, jag har jätte…” innan hon fastnar och använder det engelska ordet ”butt”.

De andra eleverna försöker hjälpa henne och förslår både ”skinka” och ”rumpa” under allmänt skratt. De enas till slut om att ”rumpa” nog är det korrekta ordet i det här fallet.

– Den här interaktionen och kommunikationen ansikte mot ansikte, är en mycket viktig del av hur vi sedan kan organisera och använda kunskapen. Men får en upplevelse av språket i olika situationer.

Även grammatik lärs genom handling i klassrummet. Läraren skriver exempelvis upp en mening på tavlan, och en elev markerar sedan subjekt och predikat med en annan penna.

– Att arbeta med orden på det sättet kan man inte i en abstrakt miljö. Aktiviteter mellan människor är väldigt viktigt för lärande, som bygger på och utvecklas av samspel och kollaboration på ett konkret sätt. Språkinlärningssituationer skapas oftast av sådana aktiviteter, säger Ali Reza Majlesi.

Ali Reza Majlesi disputerar med ”Learnables in Action. The Embodied Achievement of Opportunities for Teaching and Learning in Swedish as a Second Language Classrooms”

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera