Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2014

Kompetenscentrum för analys av stora datamängder

BTH har i dagarna fått det glädjande beskedet att KK-stiftelsen satsar 36 miljoner kronor under 6–7 år på en forskningsprofil inom skalbara system för analys av stora datamängder. I projektet ingår 11 företag och visionen är att etablera svenskt kompetenscentrum och en internationellt erkänd forskningsmiljö inom området.

Mängden data som genereras ökar dagligen och i en allt snabbare takt. Om företagen kunde analysera mängden data effektivare, skulle det skapa större kundnytta, affärsnytta och även kostnadsbesparingar. Men för att göra dessa analyser krävs nya metoder och tekniker. Dessa måste dessutom vara skalbara, det vill säga kunna byggas ut, ha hög prestanda och vara resurseffektiva.

Det är i detta sammanhang som BTH har fått medel för att under perioden september 2014 – december 2020 skapa ett kompetenscentrum tillsammans med de 11 företagen som ingår i projektet.

– Vi ser att företagen har stora utmaningar vad det gäller att hantera stora datamängder. Därför vill vi etablera ett kompetenscentrum inom området för att tillsammans med våra industripartner utveckla ny kunskap och nya metoder för analys av stora datamängder, berättar professor Håkan Grahn.

BTH har en lång tradition av att samarbeta med industrin och de flesta av företagen har också lång och framgångsrik erfarenhet av att arbeta tillsammans med den akademiska världen, och med BTH i synnerhet.

– Vi på Telenor är oerhört glada över att detta kompetenscentrum etableras då vi ser en direkt koppling till vårt pågående arbete med ökad kundnöjdhet. Det är också ett konkret resultat av det fördjupade samarbetet som vi inledde med BTH under förra året, säger Martin Petersen, Director Products & IT, Telenor Sverige.

Satsningen från KK-stiftelsen är även viktig för att få en internationellt erkänd forskningsmiljö inom området.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera