Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2014

Filmer visar nya möjligheter från skogen

SP Processum, ett bolag i SP-koncernen, lanserar fem filmer som beskriver bredden av utvecklingsprojekt och spetsforskning som sker inom bioraffinaderiområdet. De handlar om grönt kol, träd som blir tråd, stallströ av fiberrester, snabbare jäsningsprocess och fiskfoder från fiberslam.

SP Processum lanserar filmerna i samarbete med Världsklass 2015, Örnsköldsviks kommun.

– Vi har tagit fram fem filmer för att visa ett litet axplock av de projekt vi inom SP Processum tillsammans med våra partners och medlemmar bedriver, säger Jennie Söderström ansvarig för kompetens och innovation vid SP Processum. I arbetet för ett mer hållbart samhälle behövs forskning och samarbete för att på bästa sätt utnyttja det skogen kan ge också som råvara för gröna produkter, liksom att vi i processernas sidoströmmar hittar nya produkter och användningsmöjligheter.

Längs norrlandskusten pågår ett omfattande samarbete mellan industri, universitet och olika samhällsfunktioner med den gemensamma ambitionen att med skogsråvara som bas bidra till ett grönare samhälle.

– Vi hoppas att filmerna ska ge en inblick i möjligheterna från en råvara som finns nära oss och inspirera till nya häftiga projekt. Projekt som blir som bäst när industri, universitet och samhälle drar åt samma håll, säger Jennie Söderström.

De fem filmerna är:

  • Grönt kol: Med torrefieringsmetoden kan grönt kol framställas ur trädrester.
  • Från träd till tråd: Viskostråd kan framställas med hjälp av SP Processums spinnpilot
  • Skog blir mat: Ur skogsindustriella restströmmar kan protein produceras som sedan används i fiskfoder.
  • Industri plus grön forskning: I ett doktorandarbete har en metod tagits fram för effektiv omvandling av vedråvara och jordbruksrester till flytande biobränslen.  
  • Stallströ: Från fiberavfall kan stallströ framställas och ersätta kutterspån.

Filmerna kan ses och laddas hem via denna länk: http://vimeo.com/spprocessum/videos

Filmerna har producerats av J Forsberg Produktion i Örnsköldsvik.

FAKTA
SP Processum startades 2003. Sedan maj 2013 ägs SP Processum till 60 procent av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och till 40 procent av de 21 medlemsföretagen. Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera