Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2014

Mer arbete men inte mer betalt med ny teknik

Starka sociala normer är den främsta anledningen till att vi pendlar till jobbet varje dag, trots att ny teknik möjliggör distansarbete. Samtidigt gör den nya tekniken att vi förväntas vara tillgängliga även efter arbetstid vilket skapar en gränslös arbetsvardag. Resultatet är att vi arbetar mer än tidigare, men utan att få mer betalt.

Trots att den nya tekniken har ökat möjligheterna att arbeta hemifrån sitter många i bilköer eller trängs i kollektivtrafiken för att ta sig till jobbet varje dag.

– Den viktigaste orsaken är enligt min forskning starka social normer som betonar vikten av att vara på plats. Att du inte anses jobba om du inte är på plats tillsammans med vikten av samarbete i team på arbetsplatserna, säger Kristina Trygg som är doktorand i kulturgeografi vid Stockholms universitet.

Avhandlingen har undersökt hur anställda och chefer i Stockholm inom management, PR och kommunikation, förvaltning och forskning ser på arbetet i förhållande till tid och rum. De menar att möten ansikte-mot-ansikte har en särskild betydelse när det gäller att skapa relationer till kunder och kollegor. Avgörande faktorer till varför de vill vara på arbetsplatsen är vikten av att kunna bolla idéer och att missuppfattningar mellan kollegor minskar vid direkt kontakt.

– Ett ökat tempo till följd av förbättrad elektronisk kommunikation har också för många ökat behovet av att ha kollegor nära till hands, säger Kristina Trygg.

En paradoxal utveckling är att istället för att befria människor från arbetsresor så har den nya tekniken snarare lett till att arbetet i många fall koloniserar fritiden. De kontorsarbetare som har studerats i avhandlingen väljer ofta att vara uppkopplade och nåbara för kunder, kollegor och arbetsgivare även efter normal arbetstid. De upplever att det är svårt att skilja på arbete och fritid eftersom att de ser arbetet som sitt intresse. De vill känna sig uppdaterade och ha kontroll över vad som sker även när de inte är på plats.

– Det finns också en förväntan från kollegor, chefer och kunder att de ska vara nåbara efter kontorstid. Det handlar både om en upplevd förväntan och en reell förväntan, säger Kristina Trygg.

Avhandlingen "Arbetets geografi: Kunskapsarbetets organisation och utförande i tidrummet" finns att ladda ner som pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera