Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2014

Klimatmål kan kräva minskad kött- och mjölkkonsumtion

Matproduktionens utsläpp av växthusgaser kan bli så stora att de riskerar FN:s klimatmål om maximalt två graders global uppvärmning. Det visar en studie från Chalmers tekniska högskola, som publiceras på måndag.

Matproduktionens utsläpp av växthusgaser kan bli så stora att de riskerar FN:s klimatmål om maximalt två graders global uppvärmning. Det visar en färsk studie från Chalmers tekniska högskola

Idag presenterar FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, sin rapport om effekterna av klimatförändringarna. 

Koldioxidutsläpp från energianvändning och transporter står idag för de största utsläppen av växthusgaser. Men nu visar en studie från Chalmers att även om dessa utsläpp skulle minskas till nära 0 är det inte säkert att FN:s klimatmål nås.

Detta beror på att utsläppen från jordbruket riskerar fortsätta att öka i takt med den stigande kött- och mjölkkonsumtionen i världen. Om inga åtgärder görs kan utsläppen av lustgas från åkermark och metan från djurhållningen komma att fördubblas till 2070, och skulle sammantagna bli så stora att det blir nära omöjligt att nå klimatmålet.

– Vi visar att för att få ner jordbrukets utsläpp av växthusgaser på säkra nivåer är minskad konsumtion av kött och mjölkprodukter centralt, säger Fredrik Hedenus, en av forskarna bakom studien. Att förändra matvanor kan ta väldigt lång tid. Jag menar att det finns anledning att redan nu börja fundera på hur matvanorna kan bli mer klimatvänliga.

Fram till 2070 kommer vi att bli fler på jorden och mycket pekar på att allt fler kommer att äta allt mer av kött, mjölk, ost och andra matvaror som orsakar stora växthusgasutsläpp. Detta är en grundläggande orsak till att utsläppen förväntas öka, i kombination med att det är dyrt och svårt att minska utsläppen genom förändrade produktionssätt och teknik.

– Utsläppen kan minskas genom att göra kött- och mjölkproduktionen effektivare, och genom att använda särskilda tekniska lösningar, säger Stefan Wirsenius, medförfattare till studien. Men de möjliga utsläppsminskningarna från sådana åtgärder är ganska begränsade och kommer troligen inte vara tillräckliga för att nå klimatmålet, om kött- och mjölkkonsumtionen fortsätter att öka.

Nöt- och lammkött står för de relativt sett största utsläppen från jordbruket. År 2050 uppskattas nöt- och lammkött orsaka hälften av de globala utsläppen från jordbruket, men bara bidra till ca 3 procent av människornas kaloriintag. Ost och andra mjölkprodukter beräknas stå för omkring en fjärdedel av jordbrukets totala utsläpp.

Resultaten redovisas i artikeln The importance of reduced meat and dairy consumption for meeting stringent climate change targets som publicerats i tidskriften Climatic Change den 31 mars. Artikeln är skriven av Fredrik Hedenus, Stefan Wirsenius och Daniel Johansson på Chalmers.

Länk till artikeln.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera