Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2014

Läkemedelsrelaterad sjuklighet hos mer än var tionde vuxen

Mer än tolv procent av den vuxna befolkningen i Sverige har sjukdomar som är relaterade till läkemedelsanvändning. Men i fyra av tio fall hade de oönskade effekterna kunnat förhindras. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Katja Hakkarainen och hennes forskarkollegor har med hjälp av enkäter till 7 099 vuxna i Sverige och uppgifter ur medicinska journaler från 4970 vuxna i Östergötland kartlagt den läkemedelsrelaterade sjukligheten, innefattande biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende, otillräckliga effekter av läkemedel och avsaknad av läkemedelsbehandling.

Studierna, som redovisas i Katja Hakkarainens avhandling, visar att 19 procent av alla vuxna i Sverige rapporterar någon form av läkemedelsrelaterad sjuklighet, och att 12 procent haft detta enligt sjukvårdsjournalerna.

Den sjuklighet som rapporterades mest var läkemedelsbiverkningar och att det använda läkemedlet haft otillräcklig effekt.

Samtidigt ansåg var femte deltagare i enkätstudien att antingen de själva, vårdpersonal eller anhöriga kunde ha förhindrat just denna sjuklighet. Kliniska experter som granskat den läkemedelsrelaterade sjuklighet som beskrevs i journalerna drog också slutsatsen att 39 procent, eller fyra av tio fall, hade kunnat förebyggas.

– Våra resultat visar att läkemedelsrelaterad sjuklighet är ett betydande folkhälsoproblem och måste förebyggas i hela vårdsektorn, säger Katja Hakkarainen, apotekare och forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

De flesta tidigare studier i ämnet har fokuserat på läkemedelsbiverkningar. Katja Hakkarainens avhandling för uppmärksamheten till ett bredare spektrum av läkemedelsrelaterad sjuklighet, inklusive otillräckliga effekter av läkemedel.

Det senare innebär till exempel att ett potentiellt verksamt läkemedel har doserats fel av patienten eller förskrivits eller använts felaktigt på annat sätt.

– Studierna visar att både öppenvården och slutenvården måste bli bättre på att uppmärksamma läkemedelsrelaterad sjuklighet, och tillsammans med forskare, säkerhetsexperter och vårdpersonal genomföra fler studier för att utveckla förebyggande strategier, säger Katja Hakkarainen.

Enkätstudien och journalstudien genomfördes 2010 respektive 2008 i samarbete med Nordic School of Public Health NHV och Linköpings universitet.

Länk till avhandling

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera