Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2014

Juridisk kompetens bra i företagsledningar

Juridisk kompetens i ledningen stärker företags lönsamhet och utveckling. Frågetecken sätts däremot för serieentreprenörer. Det visar en studie av 185 företag i nio europeiska länder.

– Vi vet att ett starkt socialt kapital, kontakter och förmågan att dra till sig resurser, är viktigt för framgångsrika företag. Men vi ville fokusera mer på vad det mänskliga kapitalet betyder, i form av kunskaper och erfarenhet.

Det berättar Magnus Klofsten, professor i entreprenörskap, Linköpings universitet. Tillsammans med holländska kollegor har han lett en studie där tre kategorier i företag studerats: grundarna, de högsta cheferna och ledningen, dvs styrelsen och/eller ägarna. Det handlar om företag som definieras som akademiska avknoppningar. Från Sverige ingår ett 20-tal företag, huvudsakligen högteknologiska sådana i Mjärdevi, Linköping, i studien som totalt omfattar 185 företag i nio länder, inklusive 17 som har gått i konkurs. Företagen har funnits i tio år.

Heterogena grupper leder de mest framgångsrika företagen. Det är det starkaste resultatet, konstaterar Magnus Klofsten.

– Grupper som är blandade i ålder, erfarenhet, kompetens och utbildning, lyckas bäst. Det är i sig ett klassiskt fynd, som vi kan bekräfta i den här studien.

Juridisk kompetens i ledningen är också viktig, något som inte har visats så tydligt tidigare, säger Magnus Klofsten.

– Att kunna hantera exempelvis intellektuella rättigheter blir allt viktigare i en internationaliserad värld. Det kan vi se mycket tydligt.

Serieentreprenörer, däremot, tycks ha en negativ påverkan på ett företags chanser att överleva, något som kan verka förvånande. En möjlig förklaring, enligt den artikel där studien presenteras, skulle kunna vara att serieentreprenörer kan bli offer för ”entrepreneuriell euforia” och alltför högt självförtroende och därigenom missa kritisk information. Detta är faktorer som överkompenserar de positiva effekterna av tidigare entrepreneuriell erfarenhet.

Studien visar också att företag där styrelserna har en hög andel män klarar sig bättre än de med många kvinnor, något som också stämmer med tidigare forskning.

Studien ingår i Sven de Cleyns doktorandarbete, Antwerpen, och har redovisats i artikeln: ”How human capital interacts with the early development of academic spin-offs”, publicerad i International Entrepreneurial Management Journal. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera