Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2014

Gymkultur liknas vid McDonalds

På gymmen råder i princip ett samstämmigt ideal kring vikt, kropp, utseende och kroppsdefinition. Idealet sprids över världen via stora aktörer inom gruppträningen. Gymkulturens snabbmatsvariant av fitness har undersökts, bland annat vid Göteborgs universitet.

McDonaldiseringen av gymkulturen är temat för en artikel i Sports, Education and Society där Thomas Johansson, professor vid Göteborgs universitet tillsammans med Jesper Andreasson, lektor vid Linnéuniversitetet, har undersökt utvecklingen av moderna fitnesskoncept. Studien baseras bland annat på intervjuer av personliga tränare och gruppträningsinstruktörer.

Med exemplet Les Mills, etablerat på Nya Zeeland på 1960-talet, beskriver forskarna framväxten av en detaljregelrad och global kultur inom gruppträning. Les Mills är mycket stort inom fitnessbranschen och fungerar idag enligt en franchisemodell, där man ger eller säljer tillstånd att använda företagets program över hela världen. Idag finns mer än 14 000 gym som franschisar något av Les Mills program. Företaget finns i mer än 80 länder, däribland Sverige, och har mer än fyra miljoner deltagare varje vecka.

– Les Mills innebär är en standardiserad form av kroppstekniker som i princip ser likadana ut överallt inom gruppträningen. Det handlar om ett imperium uppbyggt kring gruppträning, säger Thomas Johansson.

Konceptet innebär att koncernens huvudtränare presenterar strikt reglerade och musiksatta övningar, vilka förnyas var tredje månad för att sedan i detalj spridas genom i hela kedjan av legitimerade Les Mills-instruktörer. Den lokala instruktörens inflytande över de pass han eller hon leder blir därmed försumbar.

– Det urholkar naturligtvis den enskilde instruktörens kompetens som varken har möjlighet att förändra rörelser, musik eller sätt att presentera övningar. Instruktörernas förmågor tas inte till vara när det är så strikt hållet både vad det gäller terminologi och koreografi. Samtidigt marknadsför ofta det enskilda gymmet det hela som ett kvalitetsindex, säger Jesper Andreasson.

Till sommaren kommer artikelförfattarnas gemensamma bok The Global Gym. Gender, Health and Pedagogies ut på Palgrave Macmillan förlag.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera