Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2014

Ny lärobok om mottagande och introduktion av nyanlända elever

Skolan borde kunna vara den bästa resursen för en bra början på nyanländas elevers skolgång men också välbefinnande i det nya landet Sverige. Men då krävs det att varje elev som kommer till den svenska skolan från andra länder möts utifrån sin historia och sina behov och inte från färdiga mallar och åtgärdsplaner. Det är ett av huvudbudskapen i den nya boken En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever.

– Nyanlända elever som kommer till Sverige är naturligtvis inga tomma, oskrivna blad. De har oftast inga kunskaper i svenska men de talar andra språk och har andra kunskaper och erfarenheter. För lärarna gäller det att inte falla in i ett bristtänkande utan att tänka att dessa elever har andra tillgångar som kan användas i undervisningen, säger Tore Otterup, universitetslektor i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet, och en av bokens två redaktörer.

En bra början handlar om vad forskning och beprövad erfarenhet säger om hur skolan och det svenska samhället på bästa sätt kan ta emot och introducera nyanlända elever. Tore Otterup har tillsammans med Gilda Kästen-Ebeling vid Göteborgs stads Center för skolutveckling, samlat tankar idéer och forskning från några av Sveriges mest erfarna forskare, lärare och läkare inom området.

I de olika kapitlen berörs så skilda saker som perspektiv på invandringen till Sverige, interkulturell pedagogik, de nyanländas språkutveckling, föräldrasamverkan, hälsoaspekter för nyanlända elever, ensamkommande barn, psykosocialt stödjande arbete liksom några olika rapporter om beprövad framgångsrik verksamhet.

– För att skolan ska kunna ge nyanlända elever en bra start krävs just att den förmår beakta samtliga perspektiv på ett sammanhållet sätt. Och så krävs det förstås också en god vilja och resurser från skolans och kommunens sida, något man får igen mångfalt längre fram, säger Tore Otterup.

Boken riktar sig till lärare och skolledare på fältet, till skolpolitiker och beslutsfattare, till lärarutbildare och lärarstudenter och till alla som vill sätta sig in i arbetet med nyanlända elever. Tore Otterup tror att boken kan ge kunskap och stadga åt diskussionen samt stötta skolorna i organiserandet av mottagandet och introduktionen till de nyanlända elevernas skolgång och utbildning.

– Vi säger inte att man absolut måste göra på ett sätt, men vi ger teoretiska ramverk som stöttning för hur man på bästa sätt kan organisera denna verksamhet på de enskilda skolorna. Har man med sig teoretiska kunskaper liksom exempel på beprövade erfarenheter, tror vi att man på varje enskild skola med sina speciella förhållanden kan komma fram till ett bra förhållnings- och organisationssätt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera