Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2014

Främre korsbandsskada påverkar knäfunktionen även på lång sikt

En korsbandsskada ger negativa långtidskonsekvenser när det gäller självrapporterad knäfunktion, aktivitetsnivå, muskelstyrka och rörelsemönster. Detta oavsett om skadan enbart har behandlats med fysioterapi/sjukgymnastik eller i kombination med operation, enligt en avhandling från Umeå universitet.

Främre korsbandsskada är en vanlig knäskada som främst drabbar unga idrottsaktiva personer.

Långtidseffekterna är bristfälligt undersökta och Eva Tengman, doktorand vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, har därför i sitt avhandlingsarbete studerat långtidkonsekvenser, i medeltal 23 år, efter en korsbandsskada vad gäller självrapporterad knäfunktion, fysisk aktivitetsnivå, fysisk kapacitet och rörelsemönster.

I sitt arbete har hon granskat uppföljningsdata från 70 personer med en främre korsbandsskada varav 33 behandlades med fysioterapi/sjukgymnastik i kombination med kirurgi och 37 personer behandlades enbart med fysioterapi/sjukgymnastik. Data från dessa personer jämfördes även med data från 33 icke skadade, ålders- och könsmatchade personer i en kontrollgrupp.

I jämförelse med kontrollpersonerna hade korsbandsskadade, oavsett behandling, en nedsatt självskattad knäfunktion. Korsbandsskadade uppvisar också en nedsatt knäspecifik aktivitetsnivå medan inga skillnader sågs vad gäller en generell aktivitetsnivå. Vid jämförelse med friska kontroller hade de korsbandsskadade nedsatt styrka i knästräckarna medan de presterade bra vad gäller hoppkapacitet. I jämförelse med kontrollpersonerna hade de korsbandsskadade även en nedsatt balans vid stående på ett ben både vad gäller skadat och oskadat ben.

– Resultaten visar att även om de flesta får en hygglig funktion i sitt skadade knä och klarar sitt dagliga liv på ett bra sätt, så blir många ändå begränsade i sitt liv efter en korsbandsskada. Det handlar framför allt om att man får svårigheter att genomföra aktiviteter som ställer höga krav på knäleden, som vissa former av fysisk träning, eller olika former av aktiv fritid, säger Eva Tengman.

I avhandlingen har Eva Tengman även analyserat rörelsemönster under ett längdhopp på ett ben via tredimensionell rörelseanalys. Korsbandsskadade som hade behandlats med operation visade likande rörelsemönster som kontroller, med undantag för rotation i knäleden. Detta indikerar att korsbandsrekonstruktion till viss del återställer knäledens biomekanik. De korsbandsskadade som enbart fick behandling med fysioterapi/sjukgymnastik visade flera skillnader i rörelsemönster, jämfört med kontroller, vilket tyder på att de använder sig av kompensatoriska rörelsestrategier.

Eva Tengman kommer ursprungligen från Åsele, hon är sjukgymnast/fysioterapeut, samt doktorand vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Fredagen den 28 mars försvarar Eva Tengman, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, sin avhandling med titeln: Långtidskonsekvenser av en främre korsbandsskada. Knäfunktion, fysisk aktivitetsnivå, fysisk kapacitet och rörelsemönster. (Engelsk titel: Long-term consequences of anterior cruciate ligament injury. Knee function, physical activity level, physical capacity and movement pattern).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera