Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2014

Miljarder omsätts i svensk naturturism

Landets företag inom naturturism omsätter 3,6 miljarder årligen. Det visar den första nationella kartläggningen av företag som helt eller delvis lever på turism med inriktning på naturupplevelser. Vart tredje företag bedömer att de är i en tillväxtfas.

– Guidade aktiviteter i naturen och boende anses vara de viktigaste affärsverksamheterna medan fiske, kajakpaddling och kanot/forsränning är de viktigaste friluftsaktiviteterna som erbjuds, säger Peter Fredman, professor vid turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet som genomfört undersökningen tillsammans med doktoranden Lusine Margaryan.

Naturturismen i Sverige handlar i stor utsträckning om olika former av aktiviteter kopplade till vatten, den är också i hög grad en sommaraktivitet. 60-80 procent av alla respondenter anser att sommarmånaderna juni till september är den viktigaste säsongen.

– Resultaten pekar mot att det är troligt att naturturismbranschen växer i framtiden. 37 procent av företagen anser att de är i en tillväxtfas, och bara 8 procent att de är på tillbakagång, säger Peter Fredman. 

Kartläggningen visar en diversifierad bransch med många olika verksamheter som kombineras. Undersökningen identifierar cirka 1 800 företag, vilket uppskattas till cirka två tredjedelar av alla naturturismföretag i Sverige. Den genomsnittliga årliga försäljningen ligger på knappt 2 miljoner, vilket betyder att naturturismbranschen omsätter åtminstone 3,6 miljarder kronor per år. De län i Sverige som har högst antal naturturismföretag är Västra Götaland, Norrbotten, Jämtland och Östergötland. Vid sidan av Sverige är de viktigaste utlandsmarknaderna Tyskland, Danmark, Nederländerna och Norge.

– Naturturismen är en kraft att räkna med och som är starkt bunden till rätt förutsättningar, en majoritet av alla företag är exempelvis beroende av tillgång till mark som ägs av någon annan, och frihet att röra sig i naturen är mycket viktig för tre av fyra företag, säger Peter Fredman.

Undersökningen genomfördes som en enkät med ett representativt urval till totalt 1821 företag varav 648 lämnade giltiga svar. Enkäten omfattar olika teman som säsongsvariationer, geografisk utbredning, påverkan från annan markanvändning, nationalparkernas betydelse, natur och djur, infrastruktur, tillgänglighet, miljöansvar, försäljning och kostnader, med mera.

Resultaten presenteras för första gången under ett seminarium vid Mittuniversitetet i Östersund fredag 14 mars. I samband med seminariet publiceras också rapporten ”The supply of nature-based tourism in Sweden. A national inventory of service providers”

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera