Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2014

Föräldrastöd utvärderat

Forskare vid Linköpings universitet har granskat kommunala föräldrastödjande insatser och hur de upplevs av framförallt föräldrar med utländsk bakgrund.

Granskningen har genomförts i mångkulturella och utsatta bostadsområden där kommunen erbjuder föräldrarna stöd av olika slag. Den ingår i projektet Mångkulturella möten som stöds av Folkhälsomyndigheten.

Ett delprojekt har granskat hur COPE, ett program för föräldrastöd, har använts i kurser på arabiska och somaliska. Utvärderingen visar att programmet kan anpassas bättre till föräldrarnas situation och kulturella bakgrund, men att det ändå fyller en viktig funktion. 

– Relationen till barnen stärks, föräldrarna får nya kunskaper som underlättar familjelivet i Sverige och de träffar andra föräldrar med liknande erfarenheter, säger Bengt Sandin, som är professor vid Tema barn och en av forskarna i projektet.

I ett andra delprojekt har forskarna utvärderat skolans samarbete med föräldrarna i en skola med elever upp till årskurs sex och en stor andel utrikes födda barn och föräldrar.

Nästan alla föräldrar som intervjuades var beroende av försörjningsstöd, trots flera års arbetsmarknadsåtgärder.

– Föräldrar i nyanlända barnfamiljer resonerar som svenska medelklassföräldrar, men har svårt att leva upp till den föräldraroll de vill ha. Deras föräldraskap riskerar att undermineras av försörjningsstödets regler, säger Disa Bergnéhr, forskare vid Tema barn.

Utvärderingen visar att modersmålspedagogerna, de så kallade brobyggarna, var ett bra stöd för både lärare, barn och föräldrar, medan lärarna efterlyste mer stöd från skolledningen.

– Allt arbete i skolan behöver inte fokusera på lärarna. Elevhälsans uppdrag kunde till exempel utökas med föräldrastöd, framhåller Disa Bergnéhr.

Utvecklingssamtal är tänkta att vara en framåtriktad dialog med föräldrarna, men tenderar enligt forskarnas analys att vara en monolog om elevens prestationer bakåt i tiden. Trots det kan samtalen vara stödjande för föräldrarna eftersom de har stora behov av information.

Forskarna har också analyserat svensktalande föräldrars inlägg i ett diskussionsforum på Internet där föräldrar söker kontakt med andra föräldrar.

Forskningsprojektet har genomförts i nära kontakt med Linköpings kommun och ett nätverk av samverkande aktörer i Östergötland som samarbetat med Tema barn i tidigare forskningsprojekt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera