Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2014

Vidhäftningsproteiner har avgörande betydelse för skelettet

Avsaknad av signalering i skelettceller leder till minskad benvolym och reducerad benbildningsförmåga. I den avhandling Cecilia Koskinen försvarar vid Umeå universitet visar hon att de två vidhäftningsproteinerna CD47 och SIRP-alfa möjliggör signalering i skelettceller.

Tandlossning (parodontit) och benskörhet är två vanliga folksjukdomar som drabbar skelettet och ger upphov till förlust av benvävnad. I det första fallet kan sjukdomen orsaka förlust av tänder och i det andra fallet till en ökad risk att drabbas av frakturer.

Skelettets celler bildar och bryter ner benvävnad som svar på olika signaler i kroppen. Att förstå detta signaleringssystem är av betydelse för att kunna ingripa medicinskt när balansen mellan nedbrytning och uppbyggnad rubbas.

På både de benbildande och bennedbrytande cellerna finns många signalmolekyler och bland dessa återfinns ytproteinerna CD47 och SIRP-alfa. Cecilia Koskinen visar bland annat i sin avhandling att utvecklingen av benbildande och bennedbrytande celler är minskad då CD47 eller SIRP-alfa saknas. Avhandlingen visar också att benvolymen är minskad i skelettet hos möss där genen för CD47 saknas. Detta beror till största del på att antalet benbildande celler är färre och att deras förmåga att bilda ben är försämrad. I avhandlingen kartläggs också den signaleringsväg, kopplad till CD47 och SIRP-alfa, som orsakar den reducerade utvecklingen av de benbildande skelettcellerna.

– De fynd som finns i avhandlingen ger oss ökade kunskaper om hur olika signaleringsvägar styr utveckling och funktion hos skelettceller. Det kan i slutänden göra det möjligt att identifiera nya sätt att med hjälp av läkemedel behandla sjukdomar som drabbar skelettet, säger Cecilia Koskinen.

FAKTA
Cecilia Koskinen är född i Uppsala men uppvuxen i Umeå. 2006 fick hon tandläkarexamen vid Umeå universitet och hon har jobbat som tandläkare vid Folktandvården i Malå, Vindeln och Umeå, parallellt med sina doktorandstudier. Efter disputationen påbörjar hon sin specialistutbildning inom parodontologi.

Fredag den 14 mars försvarar Cecilia Koskinen, institutionen för odontologi, sin avhandling med titeln: CD47–SIRPalfa: en betydelsefull interaktion för skelettcellers differentiering. (Engelsk titel: CD47–SIRPalpha: an Interaction of Importance for Bone Cell Differentiation). Opponent: Riku Kiviranta, M.D, Ph.D, adjunct professor, University of Turku. Huvudhandledare: Docent Pernilla Lundberg. Disputationen äger rum kl. 09.00 vid Norrlands universitetssjukhus 1D – Tandläkarhögskolan, Sal B, 9tr.

Avhandlingen är publicerad digitalt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera