Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 mars 2014

Altruistiska lärarstudenter hoppar inte av

Lärarstudenter har olika motiv till sin utbildning. De som valt den av moralisk övertygelse och som engagerar sig i studierna hoppar sällan av, visar forskning från Linköpings universitet.

Var sjätte lärarstudent, 15,6 procent, hoppar av sin utbildning innan de gått klart den första terminen, enligt en kartläggning som SVT gjorde i november förra året. Nu har en forskargrupp från Linköpings universitet undersökt vilka motiv studenter har för att söka till lärarutbildningen, vilket engagemang de har för sina studier och kopplat detta till vilka som hoppat av utbildningen. Resultaten publiceras i Journal of Education for Teaching.

Studien pekar på att det finns tre motiv till att bli lärare. Yttre motiv: faktorer som anställningstrygghet, långa lov, god arbetsmarknad och flexibla arbetstider. Inre motiv: att brinna för sitt ämne, att tycka om att undervisa, att tycka om att förklara. Och altruistiska motiv: moralisk övertygelse och vilja att göra en samhällsinsats och hjälpa andra.

– Vår undersökning, liksom tidigare forskning, visar att det altruistiska och inre motiven är starkast för lärarstudenter, säger Tomas Jungert, forskare i social psykologi vid Linköpings universitet.

Inre motiv var särskilt vanliga för studenter som läser till ämneslärare.<br />Undersökningen gjordes på 333 lärarstudenter under det första året på utbildningen.  De fick svara på en mängd frågor om sina motiv men även om sitt engagemang för studierna.

–  Det visade sig att studenter med altruistiska motiv ofta har ett stort studieengagemang. De läser på djupet, fler böcker än vad kursen anger och engagerar sig djupt, jämfört med andra som kanske mer skumläser och pluggar inför tentan, säger Tomas Jungert.

Studieengagemanget var lite förvånande inte kopplat på samma sätt till studenter med inre motiv.

–  Vi vet inte exakt vad det beror på, men det kan ha att göra med att det första året på lärarutbildningen är allmänt hållet med mycket lärarkunskap. Den som riktar in sig på att bli ämneslärare för att de brinner för ett visst ämne ännu inte fått börja fördjupa sig i det.

4,5 år senare undersökte forskargruppen vilka som inte slutfört sina studier. Forskargruppen fann då ett starkt negativt samband mellan studieengagemang och avhopp.

–  VI kan därför säga att lärarstudenter med ett starkt altruistisk motiv har ett högt engagemang och är de som sannolikt avslutar sin utbildning, säger Tomas Jungert.

Undersökningen visar också att kvinnliga studenter oftare har altruistiska motiv och starkare studiemotivation överlag.  Men den grupp med de starkaste altruistiska motiven och högst studiemotivation var män som läser till grundskolelärare.

Artikel: Tomas Jungert, Fredrik Alm & Robert Thornberg (2014) Motives for becoming a teacher and their relation to academic engagement and dropout among student teachers, Journal of Education for Teaching: International research and pedagogy, 40:2, 173-185. DOI:10.1080/02607476.2013.869971

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera