Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 mars 2014

Rekordmånga taxiförare använder bilbälte

Innan lagen om taxiförares bältesanvändning trädde i kraft 1999 var det inte många chaufförer som knäppte bilbältet. Sedan dess har användningen ökat kontinuerligt och vid de senaste mätningarna är nivån rekordhög, knappt 96 procent, visar VTI:s årliga observationer. Bilbältesanvändningen hos förare i personbil ligger på 97-98 procent medan endast 60 procent av förare av tunga fordon är bältade.

Innan lagen om taxiförares bältesanvändning trädde i kraft 1999 var det inte många taxiförare som knäppte bilbältet. Sedan dess har användningen ökat kontinuerligt och vid de senaste mätningarna är nivån rekordhög, cirka 96 procent, vilket är nästan lika hög andel som för personbilsförare i allmänhet.

VTI har observerat bilbältesanvändningen av förare i personbil i ett antal syd- och mellansvenska städer sedan 1983.

– Bilbältesanvändningen bland förare har alltid legat högt och är nu uppe i 97–98 procent, säger Jörgen Larsson, utredare på VTI.

I baksätet är siffran lägre även om den ökat stort. När VTI:s mätserie började var bältesanvändningen bland vuxna i baksätet endast 10 procent. Förra året var den siffran 84 procent, vilket är något lägre än nivån 2012. Drygt 96 procent av barnen i baksätet var bältade.

Från och med 1994 års observationer ingår också ett delprojekt där förarnas bältesanvändning kopplas till kön och ålder.<br />– I gruppen män 18-25 år ser vi den lägsta siffran. Endast 80 procent av unga manliga förare tar på bilbältet. I samma åldersgrupp använder 92 procent av kvinnorna bälte, säger Jörgen Larsson.

Sedan 1995 observeras också taxiförares bältesanvändning. När mätningarna startade låg siffran på under 20 procent, men efter lagen trädde i kraft ökade användningen stadigt. År 2013 är bältesanvändningen på nästan lika hög nivå som bland förare av personbilar.

År 1996 observerades för första gången bältesanvändningen även för övriga bilar, däribland tunga fordon. Nivåerna har ökat men många kör fortfarande obältade. I de tunga fordonen, med eller utan släp, var ungefär 5–7 procent av alla förare bältade 1999. År 2013 är andelen cirka 60 procent, samma nivå som året innan.

VTI notat 10-2014

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera