Artikel från Lunds universitet
5 mars 2014

Ny metod kan påvisa artros innan sjukdomen brutit ut

Ett stort problem med artros är att sjukdomen inte avslöjar sig förrän brosket i en led har brutits ner med smärta och stelhet som följd. Kan vetenskapen finna en metod för att påvisa framtida artros är mycket vunnet, såväl i hälsa och onödigt lidande som i vårdkostnader

Henrik Owman, forskare i ortopedi vid Lunds universitet, lägger nu fram en doktorsavhandling där han undersöker en teknik för att påvisa artros långt tidigare än vad som är möjligt att göra idag. Hans slutsats är att det går att förutsäga artros sex år innan sjukdomen ger sig till känna.

Henrik Owman skriver i den populärvetenskapliga sammanfattningen av Human studies evaluating dGEMRIC as a prognostic tool for knee osteoarthritis följande:

”Artros är den vanligaste ledsjukdomen i världen, och orsakar ledvärk och stelhet. Artros leder till försvagning av brosket och sedermera förlust av allt större mängder belastat ledbrosk. För närvarande är vanlig röntgen den gyllene standarden för att diagnostisera knäartros. Dock är sjukdomsförloppet ofta väldigt långt framskridet när broskförändringar börjar synas på röntgen.

Behandlingsalternativen i detta skede sträcker sig från åtgärder för att behålla det brosk som finns kvar till operation med knäledsprotes. Att upptäcka artrosförändringar i ett tidigare stadium av sjukdomsförloppet skulle göra det möjligt att inleda botande eller förebyggande behandling långt innan vad som är möjligt idag.

Tidigt i sjukdomsprocessen förlorar ledbrosket glykosaminoglykaner (GAG), som ansvarar för fördelning av broskets belastning och broskets styvhet när det trycks samman. Kontrastförstärkt magnetkameraundersökning av brosk, eller helt kort dGEMRIC, är en metod för att uppskatta mängden GAG i brosk. Vid dGEMRIC används ett kontrastmedium som tas upp i brosket i ett omvänt förhållande till mängden GAG, vilket innebär att en låg mängd GAG ger upphov till en stor mängd av kontrastmedium i brosket. Syftet med denna avhandling var att undersöka hur dGEMRIC-tekniken kan fungera som ett prognostiskt verktyg för broskförändringar och artros i knäet.

I delarbete I studerades patienter som löpte risk att utveckla artros. Denna studie visade att dGEMRIC-metoden kunde förutsäga utvecklingen av knäartros sex år senare. I delarbete II blev ännu en grupp av patienter med risk för artros undersökta. Den här gången fanns ett samband mellan dGEMRIC-värdena och viktiga artrosfynd i knäet, nämligen ledbrosksänkning och osteofyter (beniga förändringar). Resultaten från delarbete I och II antyder att dGEMRIC-metoden har förmåga att förutsäga framtida artrosutveckling i knäet.”

Henrik Owman har även tittat på vad det betyder för ledbrosk när en led inte längre belastas. Så är, till exempel, fallet hos patienter som bryter foten och ordineras att inte stödja på benet under sex veckor: ”Avlastning av knäbrosket i sex veckor resulterade i en mätbar effekt på knäbroskets beståndsdelar som kom till uttryck genom ett minskat GAG-innehåll och ett ökat spann av dGEMRIC-värden. Dessa fynd måste beaktas när man överväger behandling av patienter som omfattar avlastning.”


Ovanstående text är en nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 4 mars 2014. Artikeln är publicerad i tidskriften Vetenskap & Hälsa, där mer information finns om ämnet.

Kontaktinformation
info@vetenskaphalsa.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera