Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 mars 2014

Regionförbundet och Högskolan i Jönköping satsar gemensamt i regionalt forskningsprogram

Regionförbundet Jönköpings län stödjer ett regionalt forskningsprogram med inriktning mot näringslivet i samverkan med Högskolan i Jönköping. Det nya forskningsprogrammet har ett tydligt näringslivsfokus och ska ge kraft till nya gemensamma forskningsprojekt mellan högskolan och företag i regionen.

Regionförbundet delfinansierar satsningen åren 2014 -2017 med sammanlagt 5 miljoner kronor.

– Vi är verkligen glada att Regionförbundet genom sitt stöd gör det möjligt för högskolan att starta ett regionalt forskningsprogram. Samverkan behövs för att utveckla Jönköpingsregionen. Ett gemensamt forskningsprogram är en konkret möjlighet att utveckla nära forskningssamverkan mellan högskola och näringsliv, säger Lars Niklasson, prorektor vid Högskolan i Jönköping.

Tidigare har en förstudie genomförts, även den finansierad av Regionförbundet. Studien visade på behovet av att öka både högskolans forskning och forskningen inom näringslivet för att nå målsättningarna i den nya regionala utvecklingsstrategin, RUS. Forskningsprogrammet är del av det handlingsprogram som utvecklas inom den samarbetsöverenskommelse som träffades mellan högskolan och Regionförbundet i december 2013.

– Det är bra att vi kan bidra till ett fortsatt samarbete inom ramen för de ambitioner vi uttrycker i RUS. Vi tydliggör där att forskningen är ett viktigt verktyg för att kunna möta de utmaningar regionen står inför, och kopplingen till innovation och företagande betonas särskilt, säger Rolf Persson, regiondirektör på Regionförbundet.

Gemensamma satsningar inom forskningsprogrammet ger också goda förutsättning att attrahera ytterligare forskningsmedel till regionen.<br /><br />– Att stärka samverkan är viktigt eftersom det i framtiden kan bli en parameter för fördelning av resurser till högskolan. Tillsammans kan vi utveckla regionen till att bli internationellt konkurrenskraftig inom forskning och utbildning, säger Lars Niklasson. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera