Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 februari 2014

Nya pengar till forskning om drogförebyggande

Forskare vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin på Örebro universitet har fått 3,3 miljoner kronor för fortsatt forskning kring idéburna organisationers arbete med att förebygga bruk av alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT) bland ungdomar. Pengarna kommer från Folkhälsomyndigheten och forskarna ska undersöka vilka effekter organisationernas arbete bland ungdomar har.

– Vi ska studera det förebyggande arbetets förutsättningar, genomförande och resultat, säger professor Chari Eriksson. Det här är tredje året vi får pengar till projektet, som kallas Med kraft och vilja och nu handlar det om att slutföra fördjupade studier av olika projekt. Tidigare har forskningsgruppen haft medel från bland annat Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen.

Studierna av ANDT-prevention bedrivs i samarbete med flera olika organisationer och på olika arenor. Det är skolan som arena, fritiden som arena, det handlar om genusinriktad prevention, om projekt bland etniska och socialt utsatta grupper och en speciell projektledarstudie.

I skolan kommer man att se vilken effekt två drogförebyggande program, kontaktmetoden och Triaden, har haft. I Örebro och i Rinkeby-Tensta undersöks vilken betydelse idéburna organisationers insatser har för ungdomars utveckling och förhållande till droger.

En organisation som heter Tjejzonen arbetar med att ge unga tjejer stöd genom en ”storasyster” en mentor som är tio år äldre och som kan ge stöd i ett projekt genom personlig kontakt och i ett annat via nätet.

Studien av etniskt och socialt utsatta grupper syftar till att undersöka hur små idéburna organisationer kan möta stora behov hos få personer och man kommer att undersöka ett antal projekt som genomförts med stöd från Folkhälsoinstitutet.

Redan 2003 inleddes den projektledarstudie som kommer att avslutas med tre vetenskapliga artiklar under 2014. Drygt 100 projektledare, som varit inblandade i olika förebyggande projekt, har fått dela med sig av sina olika erfarenheter.

Under året kommer forskargruppen också att inleda en utvärdering av ett program som riktar sig till barn i årskurs 1 – 5, en åldersgrupp där det inte finns mycket tidigare forskning. Preventionsprogrammet kallas PYPM (Protecting you/protecting me) och bygger på ett amerikanskt program för att stärka och skydda barn mot riskfyllda situationer och beteenden. Målsättningen är att skjuta upp alkoholdebuten hos barnen för att på så sätt minska riskerna för hjärnskador.

– Vi har också fått pengar till att arrangera den återkommande konferensen Reflektion kring prevention. Under två dagar i maj kan de som arbetar professionellt eller ideellt inom ANDT-området mötas för erfarenhetsutbyte och reflektion, säger Charli Eriksson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera