Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2014

Forskning om ökad säkerhet i hemmet för äldre

Forskare vid Örebro universitet ska utvärdera teknik utvecklad för människor med minnessvårigheter. – Det finns allt fler produkter på marknaden som ska öka tryggheten i hemmet. Frågan är om vi kan mäta effekten som tekniken faktiskt har på trygghet genom att undersöka data som genereras, säger örebroforskaren Amy Loutfi.

Teknik, som kontrollerar att allt står rätt till i hemmet, är enkel att använda och installera i alla typer av hem. Systemet larmar om spisen lämnas på och påminner om att släcka lampor eller låsa dörren. Syftet med forskningsprojektet är att ta fram en metod som gör det möjligt att bedöma om ett sensornätverk leder till ökad trygghet och säkerhet i hemmet.

Under våren kommer sju personer i Örebro få ett system installerat hemma. Efter några månader tas systemet bort. Under hela perioden, både med och utan systemet, samlas och analyseras data från hemmen och materialet kompletteras med intervjuer.

– I dag finns många produkter som ska hjälpa bland annat äldre människor som vill bo kvar hemma för att både de och deras anhöriga ska känna sig trygga. Trygghet är ett begrepp som innefattar många aspekter men vi måste kunna mäta hur effektiva hjälpmedlen är, säger, Amy Loutfi, forskare i datateknik vid Örebro universitet.

– Eftersom vi använder oss av såväl data som intervjuer kan vi se om tekniken leder till en ändring i beteende. Hur ofta lämnas spisen på eller dörren öppen? Vi vill kunna jämföra människors upplevelse med vad som faktiskt händer, säger forskaren Annica Kristoffersson, som arbetar tillsammans med Amy Loutfi i projektet.

Genom att ta fram en generell metod för utvärdering blir det möjligt att testa vilka produkter som är bra och gör skillnad i människors liv. Forskarna kommer att titta närmare på hur deltagarnas hälsa, både fysisk och psykisk, påverkas och om de upplever att livskvaliteten blir bättre.

­Forskare vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem vid Örebro universitet leder projektet som genomförs i samarbete med företaget Abilia, Örebro kommuns minnesmottagning och Örebro Science Park.

Forskningsprojektet har fått 800 000 kronor från Länsförsäkringar för att genomföra utvärderingen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera