Tema

Rök från stearinljus kan ha positiva effekter på hjärtat

Tidigare studier har fastställt att det finns starka kopplingar mellan luftburna partiklar och hjärt- och kärlproblem. Men forskning från LTH visar också att partiklarna från ett brinnande stearinljus kan vara välgörande för oss. En förutsättning är dock att ljuset brinner stilla och att det inte innehåller färg- eller doftämnen.

– I våra studier hittills har vi sett en positiv effekt på hur hjärtat reglerar sin rytm. Vi har inte hittat något som tyder på att rena och lugnt brinnande stearinljus skulle vara skadligt för hälsan, tvärtom, säger Christina Isaxon, doktorand i Ergonomi och aerosolteknologi.

Hon har funnit att variationen i en människas hjärtfrekvens ökar när man andas in stearinrök, även vid partikelhalter som är normala i vanlig hemmiljö. Variation i hjärtfrekvens tyder på ett väl fungerande hjärta och nervsystem. Om variationen minskar är det troligt att kroppen blivit utsatt för något den i längden inte mår så bra av.

Orsaken till hjärtats reaktion vet forskarna inte riktigt, men en gissning är att det är natrium- och kaliumsalterna i röken som ligger bakom effekten. Ett ljus utan fladdrande låga avger mest saltpartiklar och mycket lite sot, ju mer lågan fladdrar desto högre blir sothalten.

Inger Hagerman är överläkare och forskare inom kardiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon medverkar i forskningen om stearinljusrök och berättar att hjärtats rytmreglering behöver en god balans av natrium- och kaliumsalter. Har man för mycket eller för lite av dessa salter kan man drabbas av hjärtrytmrubbningar.

– Därför är det extra intressant att vi har sett en positiv effekt på den del av autonoma nervsystemet som är kopplat till bättre hjärthälsa, säger Inger Hagerman.

Partiklarna i våra hem
Studierna av stearinljusrök har gjorts i aerosolkammaren på Institutionen för Designvetenskaper. I kammaren exponerades försökspersoner för rökpartiklar under övervakning av medicinsk personal. Syftet var att undersöka hur partiklarna påverkar oss långt innan vi själva känner av en reaktion. Variationen i hjärtfrekvens var en av dessa biologiska effekter som studerades.

Christina Isaxon har också studerat partiklar i människors hem och visat att väldigt mycket av det vi gör när vi är hemma alstrar partiklar och påverkar vår inomhusluft. Partikelhalterna i hela hemmet ökar markant när vi exempelvis steker mat, använder brödrosten, mikrovågsugnen eller eldar stearinljus. Eftersom vi tillbringar mer än 85% av vår tid inomhus, och 65% av den tiden är i våra hem, är luften där extra intressant att undersöka.

– De aktiviteter vi utför i hemmet skapar allra flest partiklar och ofta innehåller inomhusluften betydligt fler partiklar än luften utomhus. Men än så länge vet vi inte riktigt hur dessa påverkar oss, säger Christina Isaxon, som i sin framtida forskning kommer att titta vidare både på vilka egenskaper hos stearinljuspartiklar som skulle kunna förklara den positiva effekten hos hjärt- och kärlsystemet, och på vilka hälsoeffekter andra inomhuspartiklar kan ha.

Avhandlingen:
Aerosol characterization in real life and a methodology for human exposure studies in controlled chamber settings

Christina Isaxons forskning har genomförts på Ergonomi och aerosolteknologi tillsammans med Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Rök från stearinljus kan ha positiva effekter på hjärtat

 lästid ~ 2 min